Willemstad, Curaçao

“Net als Nederland zijn we momenteel ook in het Caribisch gebied al enige tijd in de ban van COVID-19. Begin maart werd hier de eerste besmetting geconstateerd. In de periode daarvoor volgden we de ontwikkelingen over het virus al op de voet en bereidden we ons al voor. Op de eilanden zijn momenteel maatregelen getroffen. Het doel is voorkomen dat het virus op de eilanden komt en daar waar het is te beperken. Zo zijn hier bijvoorbeeld ook de cafés en restaurants gesloten, de stranden nagenoeg leeg en zijn bijeenkomsten van meer dan 100 personen verboden. Ondanks dat het aantal besmettingen meevalt en op sommige eilanden nog 0 is, is ook besloten de luchtruimen van de eilanden te sluiten en - op enkele uitzonderingen na - geen reizigers meer toe te laten. Ingezetenen die wel mogen terugkeren moeten 14 dagen in zelfquarantaine.

Links: Luitenant-kolonel Roland Scheltes is sinds juni 2019 commandant van de Brigade Caribisch gebied. Rechts: Scheltes: "We werken zoveel mogelijk vanuit huis. Hier heb ik overleg met de teamleiding op Bonaire."

De maatregelen hebben een flinke impact op het dagelijkse leven en het toerisme. Maar ze hebben logischerwijs ook gevolgen voor het marechausseewerk, het marechaussee- en defensiepersoneel en hun families in het Caribisch gebied. We blijven onze taken op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitvoeren binnen de mogelijkheden die er nu nog zijn. We bekijken nauwlettend wat kritische taken zijn en wat niet en schalen zo nodig op of af. Collega’s werken zo veel mogelijk vanuit huis, als het werk het toelaat. Operaties worden in shifts gedraaid en er is zo min mogelijk contact met collega’s. Dienstreizen worden alleen gemaakt als dat strikt noodzakelijk is. Daarnaast zijn we druk bezig met het in kaart brengen van wat de consequenties zijn van de huidige en eventueel nog komende maatregelen. Scenario’s voor onze taakstelling, collega’s en hun families. 

Links: 2 collega’s die onlangs weer zijn aangekomen in het Caribisch gebied. Rechts: De luchthaven van Sint Maarten is nagenoeg leeg.

Iedere dag staat momenteel in het teken van crisis- en afstemmingsoverleggen met lokale ketenpartners en defensiecollega’s, zowel hier als in Nederland. Door onze informatiepositie te versterken kunnen we de 180 KMar-collega’s zo goed mogelijk informeren en vragen die ze hebben beantwoorden of gezamenlijk naar antwoorden zoeken. Bijvoorbeeld welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden als de luchthavens dicht zijn. Of wat als iemand met spoed naar Nederland moet afreizen? Is er wel voldoende zorg? Daar zijn we nu goed over aan het nadenken. De collega’s staan voor mij de komende tijd centraal, meer dan centraal zelfs. Door goed te communiceren willen we voorkomen dat er bij hen onrust ontstaat. Ze krijgen daarom dagelijks per eiland een briefing met de laatste stand van zaken. Daarnaast vlog ik en overleggen we via een videosysteem, dat wij nu een paar maanden hebben als pilot. 

Links: Het bijna lege vliegveld op Curaçao. Rechts: Ook op de stranden is het momenteel erg rustig.

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om oprecht mijn trots uit te spreken naar de collega’s en hun families. De stemming is momenteel goed en dat moeten we zien vast te houden. Ik zie dat Iedereen zijn of haar steentje bijdraagt in het operationeel houden van onze organisatie en er zo voor zorgt dat we er nog steeds staan als het erop aankomt. Maar ik ben ook trots als ik zie wat we doen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt en hoe we voor elkaar zorgen. Collega’s informeren elkaar en doen bijvoorbeeld boodschappen voor diegene die momenteel hun huis niet uit mogen. Het gebruikelijke bakje koffie slaan ze dit keer dan wel over. Ik zeg altijd dat je familie hebt in Nederland, en dat je hier eilandfamilie hebt. Dat zie ik gelukkig ook terug.” 

Luitenant-kolonel Roland Scheltes
Brigadecommandant Caribisch gebied