Tekst Evert Brouwer
Foto diversen

Stichting klopt aan bij Tweede Kamer

De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van bedrijven in deze tak. “Ook voor de NIDV en haar deelnemers heeft de coronacrisis een diepe impact”, laat directeur Ron Nulkes weten. 

“Onze bedrijven lijden onder ingetrokken opdrachten en gesloten productielijnen”, zegt Nulkes. Inmiddels heeft de NIDV met een brief aangeklopt bij de staatssecretaris van Defensie. Ook is input geleverd aan een enquête van de Tweede Kamer. “Bij dienstverleners en technologische industrie leidt deze crisis direct tot leegloop en omzetdaling. Vooral de luchtvaart, maar ook het maritieme domein en IT-bedrijven hebben hiervan veel last”, schrijft de stichting namens de leden. De grotere Nederlandse bedrijven nemen volgens Nulkes de kleinere MKB’ers mee.

De NIDV komt daarom met een aantal voorstellen, in een oproep aan de politiek. “Haal bijvoorbeeld aanbestedingen en midlife-update programma’s naar voren. Stel daarvoor een bedrag van € 500 miljoen beschikbaar, versnel lopende aanbestedingen. Maak gebruik van beschikbare capaciteiten bij industrie en kennisinstellingen, ook om innovaties door te voeren. Schakel de Nederlandse industrie zo veel mogelijk in bij instandhouding”, luidt de noodkreet.

Directeur NIDV Ron Nulkes (links) en directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard tijdens de Euronaval in Parijs, 2018. (Foto sergeant-majoor Hille Hillinga)

Spoed

Leveranciers aan de vitale sectoren werken hard mee om deze crisis te beteugelen. Van het met spoed produceren van extra beademingsapparatuur, rijdende laboratoria en mobiele ziekenhuizen tot het ontlasten van de veiligheidsorganisaties of het overnemen van secundaire processen. Tegelijkertijd is voor veel bedrijven de omzet uit civiele producten weggevallen en zitten er werknemers verplicht thuis, meldt de NIDV.

De DVI-bedrijven kunnen ook gebruikmaken van de generieke kabinetsmaatregelen. Daarnaast hebben de ministeries van Defensie en Economische Zaken en Klimaat besluiten genomen om de bedrijfstak te ondersteunen. De NIDV werkt ook intensief samen met het COVID-19 coördinatieteam van Defensie.  

Inzetbaarheid

De NIDV benadrukt dat de inzetbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht essentieel is en in gevaar kan komen als meer bedrijven in de problemen komen door de coronacrisis. “Behalve jarenlang bezuinigen op Defensie, met gevolgen voor de toeleveranciers, verkleint de sector verder als specifieke maatregelen uitblijven”, waarschuwt Nulkes. Hij is dan ook blij met de goede samenwerking met Defensie onder leiding van staatssecretaris Barbara Visser.

Het wetsvoorstel Defensiematerieelbegrotingsfonds moet daarom zo snel mogelijk door de Tweede Kamer worden afgehandeld om de planning te halen om op Prinsjesdag een fondsbegroting aan te bieden. Defensieprojecten mogen door parlementaire behandeling geen vertraging oplopen.

Ron Nulkes...goed contact met ministerie van Defensie... (foto: Martijn Beekman)

Europees

Tot slot roept de NIDV op tot een betere balans tussen Europese samenwerking en autonoom handelen op nationaal niveau. “Dat is nodig voor het economisch herstel, het toekomstig verdienvermogen en een meer soevereine EU. Sterke EU-landen maken de EU meer soeverein en autonoom.”

Op dat Europees niveau heeft de AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) de problemen waarmee de Europese defensie- en veiligheidsindustrie kampt, onder de aandacht gebracht van de Europees Commissie. De NIDV heeft de goede samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven onderstreept, maar via ASD ook aandacht gevraagd voor onder meer de ingrijpende lange-termijn gevolgen van de crisis. 

Ook de ASD heeft gepleit voor het aanwijzen van de DVI als strategische Europese sector, zodat continuïteit zo veel mogelijk wordt gegarandeerd.

Kansen

Naast de negatieve impact van de huidige crisis is er ook een aantal kansen voor Defensie, denkt de NIDV. “Zowel bij IT, productie, en onderhoudsbedrijven is er nu sprake van veel overcapaciteit. Defensie kan daar haar voordeel mee doen door opdrachten naar voren te halen en onderhoud verder uit te besteden. NIDV heeft navraag gedaan bij de industrie of men personeel beschikbaar heeft voor Defensie, waarbij vooral aan project- en inkoopcapaciteit kan worden gedacht. Dit personeel kan onder meer dienen om de project- en inkoopcapaciteit van Defensie te vergroten.

Ook is het van belang dat Defensie en andere veiligheidsorganisaties tijdens deze crisis zoveel mogelijk in Nederland inkopen. Daardoor kunnen productie en levering zoveel mogelijk doorgaan.”

De NIDV

De NIDV met 170 bedrijven en kennisinstellingen bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij (inter)nationale (overheids)opdrachten en in (inter)nationale leveranciersketens. Deze sector heeft brede internationale en civiele verwevenheid. Jaarlijkse omzet is € 5 miljard, waarvan 2/3e export (110.000 arbeidsplaatsen). 38% omzet is onderzoek en ontwikkeling. Defensie heeft in Nederland een sterke DVI nodig. Slechts enkele bedrijven werken exclusief voor defensie- en veiligheidsorganisaties.