kmarmagazine 30-04-2020

Dit artikel hoort bij: Specials 03

Operatie COVID-19 (1/2)

‘Personenverkeer is bijna volledig opgedroogd’

Werken in tijden van COVID-19: hoe gaat dat? De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de operaties. Maar welke invloed precies? Op sommige plekken is het rustiger geworden, op andere juist drukker. KMarMagazine ging op onderzoek en sprak met collega’s uit verschillende taakvelden. 

OPPERWACHTMEESTER KLAAS
Opsporingsambtenaar Brigade Scheldestromen 

"Bij MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) aan de Belgische grens is het normaliter erg druk op de A16. Maar sinds de coronacrisis is de situatie behoorlijk veranderd. De Belgen hebben de grenzen dichtgezet, afgezien van enkele hoofdwegen. Daar controleren de Belgische politie en douane al het verkeer. Hebben mensen geen geldige reden om zich te verplaatsen, dan worden ze teruggestuurd of krijgen ze een boete. Bij kleine grensovergangen zijn betonblokken en containers geplaatst.
Overdag is het rustig worden. Het personenverkeer van en naar België is bijna volledig opgedroogd. Illegale grensoverschreiding gebeurt nog wel. Die grote Eurolines-bussen rijden niet meer, dus die problematiek vindt een andere weg. Aan ons de uitdaging om dat uit te zoeken. We gaan ook af op hits van het sensorsysteem Amigo Boras, die via de meldkamer bij ons binnenkomen. Zoals een kenteken van een Roemeens busje dat geregistreerd stond in verband met mensensmokkel.
We posten ’s avonds in de buurt van grensovergangen en overdag rijden we de grensposten af voor overleg met onze Belgische collega’s. Dat werkt goed, beide kanten op. Zo verbeteren we onze informatiepositie." 

OPPERWACHTMEESTER ERWIN
Wijkopper in Utrecht en Hilversum, Brigade Veluwe

"Normaal heb ik als wijkopper een drukke functie, met zo’n 8.000 militairen in mijn aandachtsgebied. Maar nu is bijna niemand op de kazernes aanwezig. Op de Kromhoutkazerne in Utrecht draaien alleen de essentiële diensten nog. 80% is weg. En de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar opleidingen voor de Medische Dienst worden gegeven, is helemaal dicht. Daar zijn ze druk met Onderwijs op Afstand. Verder zijn ook de deuren van het Nationaal Militair Museum in Soest gesloten.
Kortom, het is rustig voor mij en de jongens in de dienst. We draaien met slechts 1 team de dienst en de rest werkt thuis of is ter beschikking aan de commandant, conform RIVM-richtlijnen.
Dinsdag en donderdag ga ik bij mijn vaste contacten langs, zoals commandanten van eenheden, kazernecommandanten en de veiligheidsofficier, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Met inachtneming van de geldende maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand-regel. De rest van de week werk ik thuis. Vanuit huis sta ik als eerste aanspreekpunt voor militaire eenheden en de KMar in mijn gebied natuurlijk paraat om op elk moment in de auto te stappen als dat nodig is. 
Daarnaast ben ik 3 dagen in de week meester voor mijn 3 kinderen die op de basisschool zitten. Dat kost ook heel wat energie, naast mijn normale werk. Aan de ene kant ben ik blij dat ik mijn kinderen de lessen kan geven die ze nodig hebben, maar aan de andere kant zal ik blij zijn als we weer terug kunnen naar het oude stramien. Of naar het nieuwe normaal, al heb ik nu nog geen idee hoe dat eruit komt te zien."    

KAPITEIN JOHN
Teamleider Sector Vaktechnische Opleidingen OTC, Internationale & Militaire Politietaken (IMPT)

“Onlangs hebben wij vanuit team IMPT een Buitenlandopleiding (BULA) gegeven aan een gemêleerde groep cursisten die op uitzending gaan. De cursisten vanuit de KMar, de Koninklijke Marine, het Mediacentrum Defensie en Nationale Politie gaan naar diversie missiegebieden. Die uitzendingen gaan door, dus de opleiding ook.
Als teamleider probeer je dan de balans te vinden tussen enerzijds de operationele noodzaak en anderzijds de thuisfrontsituatie van je teamleden. Daarbij is ook naar elkaar uitgesproken dat iedereen eerlijk naar zichzelf en zijn of haar collega’s moet zijn en gezondheidssignalen tijdig dient aan te geven. 
We hebben maatregelen genomen om de RIVM-richtlijnen zo goed mogelijk toe te passen: regelmatig reinigen en desinfecteren van de handen en onderwijsleermiddelen (inclusief wapens en uitrusting), maximaal 2 personen in voertuigen, kleinere groepen cursisten in grotere (les)ruimtes, e-learning, en 1,5 meter sociale afstand. Lessen waarbij onderling fysiek contact toch nodig was (onder meer Zelfhulp Kameradenhulp) en/of waarbij gebruik werd gemaakt van acteurs, zijn voor zover mogelijk aangepast of uitgesteld. Ook bij de schietoefening ‘vuur en bewegen’ werken de RIVM-richtlijnen door. Daardoor is de afsluitende groepsfoto nu een panoramafoto. 
2 cursisten zijn vroegtijdig gestopt in verband met, zoals het er nu uitziet, milde klachten zonder verdere gevolgen. Zij kunnen beiden bij de komende BULA-opleiding weer aansluiten.” 

Tekst: ritmeester Henny de Boer | Foto’s: sergeant Aaron Zwaal (foto’s BULA)