KMarMagazine 26-03-2020

Dit artikel hoort bij: Specials 03

De agenda van de commandant

COVID-19

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: de invloed van COVID-19 op de agenda van CKMar. 

Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, neemt ook CKMar ter harte. De commandant is in totaal nog zo’n 2 à 3 dagen op het ministerie van Defensie in Den Haag aanwezig. “Er is minimaal 1 leidinggevende present. Plaatsvervangend commandant generaal-majoor Vincent Egbers of ikzelf.” 

Luitenant-generaal Hans Leijtens: 

“Het is nodig om fysiek aanwezig te zijn bij departementaal of interdepartementaal crisisberaad. Tijdens dit overleg houden de deelnemers overigens uiteraard de geadviseerde 1,5 meter afstand in acht. De stoelen naast mij en tegenover mij blijven onbezet. Daarnaast zijn bepaalde zaken in verband met vertrouwelijkheid niet mogelijk om telefonisch te delen.   

Marechausseeraad

Mijn agenda viel in het begin van de COVID-19-crisis enigszins stil. Bijeenkomsten als uitreikingen vervielen en de presentatie van de commanders intent werd uitgesteld. Alleen kernafspraken bleven staan. Maar sinds eind vorige week is mijn agenda weer op stoom gekomen. De agenda is gevuld geraakt met andere zaken. Er is veel voor in de plaats gekomen, zoals de Marechausseeraad.

Waar de ‘Marra’ voorheen 1 keer per week bijeenkwam, gebeurt dat nu elke ochtend. Via FaceTime wel te verstaan. Elke ochtend bespreken we de stand van zaken bij de Staf, het LTC en het OTC: het aantal zieken of quarantaines, de werkprocessen, de planning en onze communicatie.

Bedachtzaam

De Marechausseeorganisatie heeft zelf natuurlijk ook te maken met ziekmeldingen, maar de aantallen verontrusten mij nog niet. We gaan wél bedachtzamer om met de huidige capaciteit, want we willen óvermorgen ook nog inzetbaar blijven. Maar momenteel is onze inzetbaarheid niet in gevaar en we kunnen nog steeds steun verlenen daar waar dat nodig is.

Inzetbaar

Ik wil de collega’s complimenteren met de huidige inzet. Opnieuw blijkt dat we er staan als het erop aankomt. Ook onder deze bijzondere omstandigheden blijven we inzetbaar, terwijl iedereen ook persoonlijk geraakt wordt. We gaan door, dat vraagt veel flexibiliteit van mensen. We behoren tot de beroepen die ertoe doen. Het is op sommige plekken rustiger geworden, zoals op Schiphol, maar het werk blijft. Dat bleek onlangs bijvoorbeeld toen een groep van 125 Indiërs was gestrand op de luchthaven en onderdak moest hebben.

Thuiswerken

Net als veel marechausseecollega’s werk ik momenteel deels thuis, samen met mijn echtgenote. We houden een strak schema aan: ’s ochtends de honden uitlaten, ontbijten en dan aan het werk. Ik overleg nu vaker telefonisch of via FaceTime. Ik was nooit een fan van FaceTime, maar het went snel. Hoewel ik het persoonlijke contact mis, is dit een prima noodoplossing. Je hebt toch even contact en ziet elkaar. Ook is gebleken dat je effectief kunt vergaderen via deze app. In het begin was het even zoeken, maar het werkt nu best goed. Ik ben er sneller aan gewend geraakt dan ik had gedacht.”

Tekst: ritmeester Henny de Boer | Foto: CKMar