Tekst Mediacentrum Defensie
Foto Sergeant Aaron Zwaal, archief

Krijgsmacht (thuis) paraat

Het coronavirus heeft uiteraard ook z’n invloed op het dagelijks leven van militairen. Want wat gebeurt er eigenlijk op de tientallen kazernes in ons land, nu het gros van de oefeningen en trainingen is stilgelegd? De Defensiekrant maakt een rondje langs verschillende locaties om te kijken wat zich daar (niet) afspeelt. 

Voor medische capaciteit, het handhaven van de openbare orde: tijdens deze gezondheidscrisis staat de krijgsmacht paraat. Maar zover is het nog niet. Voor militairen geldt hetzelfde als voor de rest van Nederland: blijf zoveel mogelijk thuis, blijf fit en sterk. Zodat er later een beroep op hen gedaan kan worden als het echt noodzakelijk is. En dat is te merken op de kazernes. 

Koninklijke Marine

‘Lege parkeerplekken, minder files’

Kritieke processen, voorbereidings- en onderhoudswerkzaamheden gaan gewoon door op de marinebasis in Den Helder. “Ook komt een aantal schepen terug van oefening, waarbij het thuisfront de bemanning op aangepaste manier ophaalt, zodat de RIVM-richtlijnen toegepast worden”, laat luitenant-ter-zee der 3e klasse Lonneke van Kollenburg weten. Ondertussen is de stilte op de basis neergedaald. “Lege parkeerplekken, minder verkeer en geen files meer om het terrein op te komen, bijvoorbeeld. Even wennen is het wel, maar meer dan dat is het noodzakelijk om er samen voor te zorgen dat we onze bijdrage leveren aan het inperken van het virus.” 

Stilte op de marinebasis in Den Helder, maar onderhoud en voorbereiding gaat gewoon door.

Koninklijke Marechaussee

‘Passagiersstromen opgedroogd’

Bewaken van ons grensgebied is ook een van de taken van de Koninklijke Marechaussee. Vanwege de coronacrisis zijn de grenzen van de Schengenzone sinds donderdagavond 18.00 uur voor 30 dagen op slot. Derdelanders zijn niet meer welkom in de Europese Unie, tenzij de trip ‘essentieel’ is of wanneer mensen op doorreis zijn. 

De afgelopen dagen in aanloop naar de sluiting waren vooral hectisch, vertelt luitenant-kolonel Dennis de Weert, brigadecommandant Zuid-Holland. Zijn marechaussees zijn werkzaam op luchthaven Rotterdam Airport, de havens van Hoek van Holland (ferries) en Rotterdam (zeelieden van de koopvaardij). De passagiersstromen zijn ‘opgedroogd’, vertelt De Weert. “Beduidend minder werk dan gebruikelijk. Daardoor is het operationeel goed te trekken.” 

Een marechaussee controleert samen met zijn trouwe viervoeter voertuigen in de haven van Hoek van Holland. Derdelanders mogen de Europese Unie niet meer in, maar vrachtwagenchauffeurs nog wel (foto: Louis Meulstee).

Wel ziet hij ondertussen een vacuüm ontstaan. “Er wordt (nieuw) beleid gemaakt, dat kost tijd en de operatie loopt daar achteraan. Is niet anders, maar intussen poppen er links en rechts wel steeds nieuwe vragen op. Daar proberen we dan maar flexibel op in te spelen, of kiezen voor uitstel waar mogelijk. Al met al is deze periode een leerzame ervaring”, besluit hij. “Want ik heb nog nooit zoveel contact gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en de veiligheidsregio.”

Dan een andere belangrijke plek van de marechaussee: het Opleidings- en Trainingscentrum in Apeldoorn. Alle opleidingen zijn opgeschort tot en met 6 april. Alle evenementen, themadagen, concerten zijn afgelast. De buitenlandopleiding gaat in aangepaste vorm door.

Voorlopig geen oefeningen voor 13 Lichte Brigade (foto: Joyce Rutjes).

Koninklijke Landmacht

‘Uitgestorven’ Oirschot

Normaal een drukte van jewelste, maar nu is legerplaats Oirschot uitgestorven. De kazerne ligt midden in de Corona ‘hot-zone’ van Brabant. “Alleen wat hoognodige mensen van de planning zijn actief”, zegt voorlichter 13 Lichte Brigade Bert de Vries. “Ook zoeken we uit hoe we onze mensen uit het buitenland terug naar huis kunnen krijgen. Dat gaat dan om personeel van het Force Protection peloton dat momenteel nog in Afghanistan aanwezig is, en leden van het search-team dat in Curaçao heeft geassisteerd.” 

Iets meer leven is er op de Johan Willem Frisokazerne in garnizoensstad Assen. Minder militairen binnen, maar vertelt kazerneadjudant Peter: “Renovatie, verbouwing en onderhoud van diverse gebouwen én de aanleg van glasvezelkabel gaan juist wel door.” De opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) en de Algemeen Militaire Opleiding van School Noord zijn opgeschort. Wel is er van alle eenheden, zoals van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel, een vertegenwoordiging aan het werk. 

De Johan Willem Frisokazerne in Assen staat in de steigers. Die werkzaamheden gaan gewoon door (foto: Erik Jansen).

Koninklijke Luchtmacht

24/7 inzet voor het luchtruim’

Coronavirus of niet, de luchtgevechts- en luchtverkeersleiding werkt altijd vertelt Elida Abma, communicatieadviseur Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM). “Het 710 luchtgevechtsleidingsquadron bewaakt en handhaaft de integriteit van het Nederlandse luchtruim en bewaakt het Nederlandse deel van de NAVO Area of Responsibility boven de Noordzee. Dit is een 24/7 taak die altijd uitgevoerd dient te worden.” Ook ondersteunt het squadron nog steeds het vliegprogramma van vliegbasis Leeuwarden. Op Schiphol-Oost, vanaf waar 711 luchtverkeersleidingsquadron opereert, is het niet anders. De taken en uitvoering gaan te allen tijde door.  

De hal van de verkeersleiding op Schiphol. Hier gaat het werk 24/7 door.