KMarMagazine 28-05-2020

Dit artikel hoort bij: Specials 03

Ondertussen op Sint Maarten...

‘Werk gaat gewoon door’

Hoe vergaat het de 20 marechaussees die eind april naar Sint Maarten zijn afgereisd om de lokale overheid bij te staan tijdens de COVID-19-crisis? Hoe beleefden ze de lockdown en hoe beïnvloedde deze maatregel hun dagelijkse doen en laten? “Pandemie of niet. Het werk aan de grens en op straat gaat gewoon door”, aldus wachtmeester-1 Patrick Spitse.

Sint Maarten krabbelt weer op, vertelt Spitse. “De afgelopen 2 weken deden zich geen nieuwe besmettingen voor. Langzaam komt het leven op het eiland weer op gang en dat is fijn voor de bevolking én voor ons. De totale lockdown was bepaald geen enerverende periode. Na het werk gold uiteraard ook voor ons dat we op de kamer van ons verblijf bleven. Hier zitten we samen met zo’n 100 mariniers. Ook zij kwamen naar Sint Maarten om de lokale bevolking en de overheid te ondersteunen. Met de mariniers hebben we een goede band. Geregeld ondersteunen zij onze surveillance, die we samen met de lokale politie uitvoeren. Zitten we met 2 man in de auto, dan rijdt er vaak een wagen van de mariniers mee. Dat geeft een veilig gevoel.”

24 uur per dag zijn marechaussees actief met het controleren van grensverkeer.

2 meter

Nu de besmetting op zijn retour lijkt, mag volgens Spitse iedereen van maandag tot en met vrijdag op aangegeven tijden naar buiten. Op zaterdag en zondag is nog steeds een lockdown van kracht, want het virus is nog niet weg. “Tijdens de volledige lockdown mochten we op 3 vaste dagen sporten (geen contactsporten) en inkopen doen. Dat laatste altijd met mondkapje op. Net als in Nederland geldt ook hier een afstandsregel, alleen is die hier zelfs 2 meter in plaats van 1,5. Gelukkig zijn het zwembad van ons verblijf en ook de stranden weer op gezette tijden open.”

Grensverkeer

Nu het leven op Sint Maarten zich weer herstelt, zijn er weer meer mensen op straat, wat een levendiger beeld oplevert. Ook het grensverkeer neemt volgens Spitse weer toe. “De afgelopen periode hield iedereen zich zogezegd goed aan de lockdown. Alleen mensen met een ontheffing mochten naar buiten. Zo niet, dan volgde soms een proces-verbaal van 500 gulden. “Omgerekend is dat zo’n € 250,-, wat lang niet iedereen kan betalen.”  

Wachtmeester-1 Patrick Spitse samen met vertegenwoordigers van de ketenpartners op Sint Maarten: het Korps Mariniers en de lokale politie.

Onverbiddelijk

Zeker voor enkele collega’s die wat minder ervaring hebben met de Cariben is het leven hier soms even wennen. “Er doen zich soms rare situaties voor met lieden die moeite hebben met gezag. Toch streven we ernaar de dingen zoveel mogelijk in goede vrede op te lossen. Zo ook aan de Frans/Nederlandse grens. Wie tijdens de volledige lockdown wilde oversteken, moest een waiver met handtekening van de politiechef overleggen. Die regel is nu nog steeds van kracht. Sowieso gaat hij of zij zonder papieren of zonder een goede reden onverbiddelijk terug.”

Wie geen waiver kan overleggen en geen geldige reden heeft de Frans/Nederlandse grens over te steken, gaat onverbiddelijk terug.

Amigo

Spitse vertelt dat de lokale autoriteiten blij zijn met de aanwezigheid van de Marechaussee, want er is hier een groot personeelstekort. “De lokale politie staat ook positief tegenover onze aanwezigheid. Sommige agenten moeten wat wennen en kijken eerst de kat uit de boom. Anderen zijn ronduit opgetogen. Wil je een band met hen kweken dan moet je zeker naar hun familie vragen, is mijn ervaring. Als je ook over jezelf vertelt, ontstaat er vanzelf een band. Je bent dan al snel een amigo.”

Schuil

Sinds de lockdown van 5 april zijn 73 mensen positief getest en zijn er 13 overleden. Hoe hoog het daadwerkelijke aantal besmettingen is, valt volgens Spitse alleen bij benadering te zeggen. “Illegalen uit Haïti en Venezuela laten zich in deze periode bijna niet zien. Zij houden zich vaak schuil vanwege het risico teruggestuurd te worden. Het daadwerkelijke aantal coronagevallen zou daardoor hoger kunnen zijn.”

Wat Spitse van de missie vindt? “Het is een pittig rooster. 3 late diensten, 1 dag vrij en dan 3 vroege diensten en dan weer 3 nachten. 24 uur per dag zijn er collega’s op straat of bij de Frans/Nederlandse grens. Ook in onze vrije tijd zijn we onafgebroken bereikbaar.” Een woordje van dank wil Patrick richten aan plaatsvervangend brigadecommandant Caribisch Gebied majoor Jan Ploegstra en brigadeadjudant Caribisch Gebied Marcel Huisman. “Hun betrokkenheid voorafgaande en tijdens ons verblijf hier is van grote invloed geweest op hoe wij deze inzet nu uitvoeren. Ik heb er een goed gevoel bij.”

KMar levert bijstand aan Sint Maarten

De KMar-collega’s zijn vorige maand met een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht afgezet op Sint Maarten. In het toestel zaten ook 6 collega’s van de Nationale Politie. Naar verwachting blijven ze 3 maanden. Dit om lokale autoriteiten tijdens de COVID-19-crisis desgewenst te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde. Dat gebeurt op verzoek van het gezag op Sint Maarten.

Wachtmeester-1 Patrick Spitse heeft ervaring met het Caribisch gebied. Eerder diende hij op Bonaire, Sint Maarten en Saba. Normaal gesproken is hij werkzaam op de Brigade Waddengebied Leeuwarden.

Tekst: André Twigt | Foto’s: wachtmeester-1 Patrick Spitse