Tekst ritmeester Jessica Bode
Foto Simon van Rooijen/UMC Utrecht

Defensie levert 19 ic-bedden en ruim 90 specialisten

Scroll voor een video van de opbouw

Defensie heeft in samenwerking met het UMC Utrecht vandaag de 3e intensive care unit in gebruik genomen in het Calamiteitenhospitaal. Met de opening van dit laatste gedeelte van de intensive care, komt het totaal aantal beschikbare ic-bedden voor coronapatiënten op 18, plus 1 wisselbed.

De totale ic-capaciteit van het Utrechtse ziekenhuis, waar het Calamiteitenhospitaal in gevestigd is, komt hiermee op 80 bedden. Zodoende kunnen meer ic-patiënten opgenomen worden, die vanwege het virus aan de beademing moeten. Naast het materiaal dat op de intensive care in gebruik wordt genomen, stelt de krijgsmacht ook 56 militair verpleegkundigen, 10 militair artsen en 28 militairen ter ondersteuning beschikbaar.

Deze foto werd gemaakt tijdens de opbouw van het hospitaal.

Intensieve zorg

"94 zorgprofessionals op 19 bedden lijkt veel, maar de zorg op de intensive care is veel arbeidsintensiever dan op andere afdelingen”, verklaart plaatsvervangend hoofd Calamiteitenhospitaal kapitein Esther de Vlugt.

“Vanwege de intensieve behandeling zijn veel handelingen en middelen nodig, zoals medicatie en medische verbruiksgoederen. De patiënten hebben ondersteuning nodig bij het ademen en soms is een buikligging voor beademing noodzakelijk. Dat zijn allemaal handelingen die je alleen in teamverband kunt uitvoeren. Ook beschermende kleding wisselen is een risicovol proces dat met veel zorg moet worden gedaan.”

In 4 dagen tijd werd het hospitaal opgebouwd en werden medewerkers gebriefd en bijgeschoold.

Tips uitwisselen

Nadat het UMC een officieel steunverzoek deed aan Defensie, werd woensdag 1 april gestart met de voorbereidingen. In 4 dagen tijd werd het hospitaal opgebouwd en medewerkers gebriefd en bijgeschoold. Daarbij deelden de militairen en hun civiele collega’s waardevolle tips uit de praktijk uit. Maandag werd het hospitaal operationeel en ging de eerste unit met 6 bedden open. Woensdag volgde de 2e unit en vandaag zijn de laatste 6 ic-bedden in gebruik genomen.

Defensie stelde ook medische apparatuur beschikbaar.

Chemie

De ic-capaciteit is geleidelijk aan vergroot. Enerzijds om te controleren of al de benodigde middelen in voldoende mate voorradig waren. Anderzijds om het personeel van Defensie en het UMCU aan elkaar te laten wennen. “En de chemie is goed”, benadrukt Esther. “De militairen zijn getraind om snel en op onverwachte momenten ingezet te worden. In combinatie met de kennis van het medisch personeel van het Utrechtse ziekenhuis ontstaat een ijzersterke formule.”

Ondanks de crisissituatie is de sfeer in het hospitaal momenteel ontspannen. “De ic-zorg is pittig, daar kan ik niets anders van maken. Maar desondanks zitten de medewerkers goed in hun vel.”

Specialisten van het UMC Utrecht werken in het Calamiteitenhospitaal samen met militair medisch personeel.

Benieuwd wat nodig is om het Calamiteitenhospitaal operationeel te maken? Check hier de clip.

Het Calamiteitenhospitaal

Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het opent de deuren bij rampen of calamiteiten met veel slachtoffers. Zoals de terroristische aanslag in maart vorig jaar, waarbij 4 personen gedood werden in een Utrechtse tram. In november vorig jaar ging het hospitaal voor het laatst open vanwege de opvang van een patiënt met het lassavirus.