Tekst ritmeester Arthur van Beveren
Foto sergeant-majoor Hille Hillinga | Video: sergeant-majoor Christian Snijders

‘Drive through’ in Den Haag

Defensie stelt sinds deze week een mobiel laboratorium beschikbaar, waarin op locatie getest kan worden op het coronavirus. Sinds dinsdag staat de Mobiele COVID-19 Post (MCP) bij het ADO voetbalstadion in Den Haag, waar inwoners van de regio Haaglanden zich (na doorverwijzing) kunnen laten controleren.

‘Zelfde kwaliteitseisen als in eigen laboratorium’

In de bussluis waar normaal supporters van de tegenpartij binnenkomen staat nu een grote tent. Letterlijk in de schaduw van het Haagse voetbalstadion. Ernaast staat een mini-container en een grote grijze bus met defensie-striping. Dit is het mobiele defensielaboratorium. “We kunnen hier onderzoek doen met dezelfde kwaliteitseisen die we gewend zijn in ons eigen laboratorium”, vertelt Bas Mourik, arts-microbioloog in opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en projectleider van de teststraat. Hij is blij met de ondersteuning.

Bekijk hoe een drive through-coronatest in zijn werk gaat:

Drive through

Het stadion ligt centraal in de regio en is goed bereikbaar per auto. Patiënten uit de regio Haaglanden en Hollands Midden worden hier bij bepaalde ziekteverschijnselen door hun huisarts heen gestuurd. “Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, blijven de mensen in hun voertuig zitten. Een van onze medewerkers neemt een uitstrijk van keel en neusholte, controleert lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en zuurstofwaarde en eventueel wordt er direct bloed afgenomen”, vertelt Mourik.

De medici van het LUMC kunnen in ieder geval tot eind mei gebruik maken van het defensielab.

Het mobiele laboratorium van Defensie bij de drive-through coronateststraat naast het voetbalstadion van ADO Den Haag.

‘Uitstrijken worden verwerkt in labwagen’

Sneldiagnostiek

De uitstrijken worden verwerkt in de labwagen en getest in het LUMC. “In minder dan 48 uur ligt er dan een uitslag”, benadrukt Mourik. “Binnenkort hebben we in het mobiele lab een apparaat dat bij spoedgevallen binnen 1 uur kan laten zien of iemand positief test op COVID-19.” Ontwikkelaars bouwden voor het LUMC in korte tijd een speciale app waarmee huisartsen hun patiënten kunnen registreren en na de test gegevens kunnen uitlezen. “Per dag kunnen we ongeveer 100 mensen testen.”

Monsters van geteste personen worden in het mobiele laboratorium verwerkt

982 Squadron

De labwagen, ofwel het mobiele stralingslaboratorium, dient normaal gesproken als mobiel onderzoekscentrum voor een gespecialiseerde CBRN-eenheid van Defensie. De medewerkers zijn specialisten op het gebied van chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreiging en explosieven. 

Het lab staat normaliter in Dongen bij 982 Squadron en wordt ingezet bij grootschalige stralingsincidenten op basis van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten. 982 is een speciaal technologisch en missie-ondersteunend squadron van de luchtmacht, dat de hele krijgsmacht technisch ondersteunt. 

Het mobiele lab rijdt met begeleiding van Dongen richting het Leids Universitair Centrum die de bus heeft ingericht voor zijn taak.