alle hens 16-10-2020

Dit artikel hoort bij: Specials 02

Van mangelen naar motiveren

Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto SGTMARNALG Wouter

Nieuwe opzet bergtraining stimuleert junior-leiderschap

Natuurlijk is het nog steeds loodzwaar en heb je pijn aan je poten en daalt de regen ongenadig neer. Wat dat betreft niet veel verandering door de verhuizing van de ‘Joint Mountain Training’ van Schotland naar Noorwegen. Wel anders: de aanpak van het leerproces en de samenstelling van de groepen. Dat zijn nu de organieke eenheden, met een mix van getrainde mariniers en nieuwkomers, geleid door eigen kader. De instructeurs zijn inmiddels minder de afknijpers van weleer; zij hebben veel meer een coachende rol. De ommezwaai van mangelen naar motiveren.

“De aanpak van de Joint Mountain Training (JMT) is dit jaar sowieso anders. Vroeger kreeg je eerst een opleiding, daarna ging je trainen”, haakt luitenant-kolonel der mariniers Emanuel Thomeer, commandant 2 Marine Combat Group (2 MCG), meteen aan. “Nu doorlopen de nieuwelingen (novices) en de ervaren mariniers (continuations) van dezelfde eenheid gezamenlijk de training en zijn de eigen kaderleden erbij betrokken. Je maakt zo gebruik van de ervaring die er al is en de kaderleden zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Er is dan ook een nauwere betrokkenheid.”

Overdag ‘koppen weg’

Ook de opzet is volgens de overste anders. “Vroeger begonnen we met vooral ‘kilometers maken’, nu steken we alles meteen in een tactisch jasje. Zo ga je efficiënter om met de tijd en kennis die er zijn. De terugkoppeling die ik vanuit de eenheden krijg, is dat het zorgt voor een goede output.” 

Dat die tactische intensivering ver gaat, blijkt wel uit het feit dat 60 procent van de operaties ’s nachts wordt uitgevoerd. Terwijl activiteiten in het donker voorheen sporadisch voorkwamen. Voor Thomeer is dat niet meer dan logisch: “Als mariniers voeren wij onze acties toch in de regel bij duisternis uit? We hanteren de reversed sleeping cycle; overdag ‘koppen weg’, slapen en vooral ook weer nachtelijke operaties voorbereiden.”

Leiderschap tonen

Gebruikmakend van nachtzicht- en warmtebeeld-apparatuur en laser-richtmiddelen op de wapens, vinden de mannen vervolgens hun weg door de uiterst uitdagende omgeving. Sergeant van de mariniers Peter Valentijn, trainer Mountain & Arctic en zelf mountainleader qua achtergrond en opleiding, ziet er de charme van in. “Die nachtelijke marsen horen bij de zwaartepunten van de bergtraining. Er is minder hoogteverschil dan in Schotland, maar wel groot verschil in vegetatie en terrein. En dan is het vaak nog pikkedonker. Als je dan ook nog te maken krijgt met een flinke weersomslag, met veel regen en wind en Extreme Cold Weather-tenten die kapot waaien, moet je dat echt samen op gaan lossen. Zeg maar: leiderschap tonen onder extreme omstandigheden. En zorgen dat je sustainable blijft; dat je in staat bent door te gaan.”

Verhuizing biedt voordelen

Volgens overste Thomeer zijn dat belangrijke leermomenten. “Je eigen sores vergeten en jezelf ondergeschikt maken aan het hogere doel van de missie en daarvoor desnoods je grenzen verleggen.” Dat brengt ons meteen bij het belang van de bergtraining en de aanwezigheid in noord-Noorwegen. “Als je alleen al de berg- en wintertraining bij elkaar optelt, zitten we hier zo’n 5 maanden per jaar”, vervolgt de overste. “En dan zijn er nog de grote oefeningen als Cold Response en Joint Viking. Onze aanwezigheid is van strategische waarde, vanwege het toenemende belang van de noordelijke Atlantische Oceaan. De Noren hebben aan de Amerikanen, Britten en ons gevraagd om wat meer naar het noordwesten op te schuiven. Veelbetekenend. Die verhuizing biedt trouwens voordelen. We zitten in het splinternieuwe Camp Orange, noordelijker in Noorwegen, dus met klimatologisch uitdagender omstandigheden.”

Verhalen voor aan de bar

Met al die uitdagingen vraag je je ten slotte af: hebben de mannen het een beetje naar hun zin? Valentijn glundert. “Ik denk van wel. Laten we eerlijk zijn: hiervoor teken je toch bij het Korps? Je komt terug met de mooiste verhalen, voor later en voor aan de bar. Natuurlijk krijg je hier veel voor je kiezen, maar de sfeer is heel goed.”

De sergeant kan dat niet los zien van hoe de eenheden zich als teams ontplooiden. “De mix van novices en continuations leidt tot optimale kennisdeling. Mensen voelen meer eigenaarschap en dat leidt tot de ontwikkeling van junior-leiderschap, richting de nieuwkomers. En het kader verdient draagvlak door het zèlf te laten zien. Vroeger deden wij dat als mountainleaders en instructeurs, nu coachen we meer. We blijven natuurlijk hard op de feiten, maar wel met als doel om de intrinsieke motivatie maximaal aan te sporen.”

Opzet Joint Mountain Training 2020

De afgelopen 2 maanden namen 470 mariniers van 2 MCG deel aan de bergtraining. Camp Orange in Skjold was de ideale uitvalsbasis richting uitdagende oefenterreinen.
 

  1. Gedurende de Mountain Movement & Survival Course bekwaamden de mariniers zich in militaire technieken, procedures en tactieken voor in de bergen. Daarnaast leerden zij zich als eenheid tactisch te verplaatsen door bergachtig terrein, net als het uitvoeren van nachtelijke verkenningen of het uitschakelen van doelen.
     
  2. Deze ervaringen pasten de mannen toe tijdens de Mountain Warfare Training. Daarin een veelvoud van operaties binnen een tactisch scenario. Tot de proeve van bekwaamheid behoorde bijvoorbeeld een vertical assault, lees: werken op hoogte in extreem terrein en abseilen met uitrusting. Verder was er een survival, inclusief ‘ongeplande’ overnachting, met minimale middelen. Uiteraard ontbrak ook de rivieroversteek niet, door middel van een overspanning met touwen.
  3. Tijdens de Field Training Exercise ten slotte, kwam alles samen en werd de Noorse oefenvijand na intensieve verkenningen door middel van een goed voorbereide aanval uitgeschakeld.

Coronamaatregelen voor training én inzetbaarheid

Om risico’s te vermijden, is het personeel in 3 verschillende party’s ingevlogen, na een verplichte thuisquarantaine. Ook bij aankomst op Camp Orange ging het personeel nog in quarantaine, waarin het alleen was toegestaan om te eten, werken en recreëren met personen van dezelfde party, met inachtneming van anderhalve meter afstand. Gedurende de gehele bergtraining gold een passagiersverbod. Het strikte hanteren van de maatregelen had ook alles te maken met de inzetbaarheid van 2 MCG als leverancier van de Marine Spearhead Taskforce (MST), een wereldwijd inzetbare eenheid die in geval van crises, calamiteiten of natuurrampen binnen 48 uur moet kunnen uitvliegen.

Parallelle opleidingen

De Joint Fire Exercise en de Recce-operators Course vonden gelijktijdig met de bergtraining plaats. En met succes: de Fire Support Teams, 100 man, werden door Marine Training Command Joint Fires gecertificeerd en de 30 deelnemers van de Recce-operators Course konden het laatste deel van hun opleiding – aanvankelijk onderbroken door coronaperikelen – alsnog afronden in Noorwegen.