Als Koninklijke Marine staan we voor een missie, namelijk het bieden van veiligheid op en vanuit zee. Daar moeten we altijd klaar voor zijn, ook onder uitzonderlijke omstandigheden. Daarbij moeten we beschikbaar blijven voor maatschappelijke onderstening. Dat vereist vaak keuzes. Constant moeten we onszelf dan ook afvragen: ‘Doen we het juiste en doen we dat goed?’.

‘We leven in een uitdagende tijd, waarin we ons steeds prima staande weten te houden’

In onderstaande clip krijgt u uitleg over het hoe & waarom. Waarom wel of niet testen, waarom wel of niet in quarantaine en uitleg over het gebruik van mondkapjes. Maar ook gaan we in op enkele noodzakelijke maatregelen.

Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat we niet aan het bezuinigen zijn!  Omwille van de duur van de clip is er gekozen voor een ‘kortere’ versie, waarbij we u alleen informeren over bepaalde maatregelen. Mogelijk dat dit vraagtekens oproept. Binnenkort zal ik in een commandantenmail uitvoeriger ingaan op de besproken onderwerpen. Maar schroom niet en stel uw vragen aan uw commandant, afdelingshoofd of chef der equipage.

We leven in een uitdagende tijd, waarin we ons steeds prima staande weten te houden. Daar ligt een hoge mate van flexibiliteit aan ten grondslag. En die kunnen we alleen aan de dag leggen als we de sfeer onderling goed houden, oog hebben voor elkaar en zorgen dat we fit blijven.

Stay safe!

Vice-admiraal Rob Kramer
Commandant Zeestrijdkrachten