Beste lezer van de Materieel Gezien,

Terwijl ik dit schrijf zitten we halverwege de 2e periode van extra  maatregelen om het Coronavirus onder de knie te krijgen. Maatregelen die ons allemaal raken, niet alleen op het werk maar ook in de privésfeer. De besmettingscijfers dalen inmiddels gestaag en dat is goed nieuws. Hiermee lijkt de 2e golf over haar piek heen. Ook zijn er hoopgevende berichten over vaccins. Dat alles biedt op termijn perspectief om elkaar weer in levenden lijve te zien. 

Ondertussen staat de DMO en de wereld om ons heen niet stil. Zo heeft onze belangrijke NAVO-partner, de Verenigde Staten, een nieuwe president, zitten we in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en is de Defensie Visie 2035 gepresenteerd. Onlangs spraken we in een digitale Focusbijeenkomst met zo’n 80 DMO’ers over de deze visie in relatie tot de DMO.

Dat laatste deden we samen met de Commandant der Strijdkrachten (CDS), luitenant-admiraal Rob Bauer. De CDS gaf tijdens de opening zijn kijk op de Defensie Visie 2035 en de rol van de DMO bij het realiseren van die visie. Aansluitend ging hij uitgebreid het (digitale) gesprek aan met de aanwezige DMO’ers. Over onder andere de toekomstbestendigheid van de visie en de vraag: 'hoe zorgen we ervoor dat we ook straks in 2035 de juiste mensen in dienst hebben?' Zijn boodschap was vooral nu al de visie te doorleven en heel concreet te maken wat we moeten doen om in 2035 een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie te zijn. Aan die oproep gaan we als de DMO natuurlijk de komende tijd gehoor geven. 

Het 2e deel van de Focusbijeenkomst stond in het teken van ‘het werken’ in de DMO na de COVID-crisis.  Dat zal anders zijn dan voor maart 2020. Natuurlijk gaan we elkaar na de crisis weer écht opzoeken. Maar daar waar dat kan, zullen we ook meer vanuit huis werken, dan wel digitaal vergaderen. Kortom, het wordt een mix van thuis werken, elkaar digitaal ontmoeten, elkaar bewust fysiek ontmoeten en dat in combinatie met de DMO’ers die hun werk alleen maar op de werkplek kunnen doen. In deze hybride werk cultuur ligt een grote verantwoordelijkheid op het leiderschap in de organisatie. Zij zullen die balans gezamenlijk moeten vinden. Roos Wijman drukte dat in de bijeenkomst mooi uit met de woorden: de grote uitdaging wordt, het toeval van de persoonlijke ontmoetingen te organiseren. Met die uitdaging gaan we aan de slag waarbij het DMO-team onder leiding van Natascha Koetsier – van der Werff een mooi houvast heeft doordacht hoe we met dit hybride werken aan de slag gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze denk- en uitvoeringskracht dit van de grond gaan tillen. 

Al met al kunnen al deze veranderingen en uitdagingen de werkdruk en het gemis aan persoonlijk contact ook werkstress opleveren. Om juist ook nu stil te staan bij het thema werkstress, neemt Defensie in de week van 16 tot en met 20 november deel aan de landelijke week van de werkstress. In deze week worden in Defensie allerlei activiteiten en workshops georganiseerd die helpen om het werkplezier te verhogen en de werkstress te verminderen. En juist in deze tijd is dat misschien wel belangrijker dan ooit.   

Tot slot, deze week hebben alle DMO’ers mijn waarderingskaart voor hun inzet ontvangen met de chocolade duimen.Mijn waardering voor hoe wij in 2020 onverkort door hebben gewerkt aan de best mogelijke IT en materieel. En ook in dit bijzondere jaar mag het resultaat er zijn! Bij mijn waardering heb ik 4 blanco kaarten toegevoegd; ik roep iedere DMO’er op om deze te versturen aan een collega om zo de waardering voor haar/hem uit te spreken. Doe dat vooral; wat is er leuker om in deze tijd post te ontvangen? Ik heb mijn 4 kaarten al op de bus gedaan. 

Blijf gezond en hou vol!

Vice-admiraal (TD)Arie Jan de Waard
Directeur DMO