Tekst ritmeester Jessica Bode
Foto Hans Roggen

Militair verpleegkundige voorbereid op inzet

Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV’ers) krijgen momenteel in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) een speciale ‘IC-coronascholing’. Tijdens de 2-daagse opleiding worden de defensieverpleegkundigen optimaal voorbereid op mogelijke inzet op intensive cares.

Doel is om betere ondersteuning te bieden aan IC-verpleegkundigen in ziekenhuizen, die het steeds drukker krijgen. Als IC-zorgverlener kan ook de helpende hand worden geboden in andere zorginstellingen, zoals verpleegtehuizen. “Dat hebben we tijdens de eerste corona-uitbraak natuurlijk ook allemaal gedaan, maar toen was er nauwelijks kennis voorhanden. Ook was de tijdsdruk hoog, waardoor de verpleegkundigen relatief onvoorbereid aan het werk gingen”, vertelt kapitein Esther de Vlugt, plaatsvervangend hoofd van het Calamiteitenhospitaal.

Nadat de e-learning succesvol is afgerond wordt de opgedane kennis toegepast in de ‘praktijk’.
De opleiding wordt afgesloten met een scenariotraining met LOTUS-patiënten.

Omgaan met sterfgevallen

Daar komt met de 2-daagse opleiding, met aanvullende meeloopstage van enkele dagen, verandering in. “Met de kennis en ervaringen van toen, hebben we nu meer verstand van zaken. Dat hebben we in deze opleiding verwerkt, waardoor deze nu veel completer is. De lesstof varieert van basiskennis over de apparatuur op de IC tot de balans tussen werk en gezin en omgaan met sterfgevallen”, verduidelijkt De Vlugt. 

Na de 2-daagse zijn de militair verpleegkundigen overigens geen IC-verpleegkundigen. “De militairen bieden de IC-verpleegkundigen puur ondersteuning. Onder supervisie kan het wel zijn dat ze handelingen mogen uitvoeren, zoals het bedienen van de beademingsmachine. Maar ze mogen niet zelfstandig werken, daar is een hele andere opleiding voor nodig." 

Het kon niet sneller…

De opleiding draait inmiddels 2 weken en de eerste 15 militairen hebben ‘m doorlopen. Dat aantal zal de komende weken verder oplopen, zeker met het toenemend aantal coronapatiënten in ogenschouw. 

Maar waarom is Defensie dan niet veel eerder begonnen met deze training? In de zomer was daar toch voldoende tijd voor? De Vlugt: “Dat is een legitieme vraag, maar het kon niet sneller. Enerzijds moest het personeel herstellen van de eerste inzet. Anderzijds komt ons militair zorgpersoneel bij operationele eenheden vandaan, die ook weer moesten gaan opwerken. Dat zorgde voor een spagaat. Hoe dan ook, we zijn blij dat we nu volop bezig zijn.”

Samenwerking UMCU

De keuze om de 2-daagse opleiding samen met het Utrechtse ziekenhuis aan te lopen is logisch, vanwege de samenwerking tussen het Calamiteitenhospitaal, het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het UMCU. In de praktijk werkt defensiepersoneel van het CMH en het Calamiteitenhospitaal ook nauw samen met de ‘witte collega’s’.

Tijdens de eerste coronagolf werden AMV’ers vooral bijgeschoold op het gebied van hygiëne. Met de ervaringen van nu is veel meer kennis voorhanden.

Inhoud van de opleiding:

Het begint allemaal met een e-learning, gericht op de IC-zorg voor de theoretische basis. Vervolgens wordt deze kennis toegepast in de praktijk. “Dus laten we zien hoe iemand wordt beademd en hoe een arterielijn (een slangetje in de slagader, red.) wordt geplaatst. Maar ook hoe je iemand van de rug naar buikligging verplaatst en hoe patiënten worden overgedragen”, legt De Vlugt uit.

De opleiding wordt afgesloten met een scenariotraining. “Dat pakken we zo realistisch mogelijk aan, met LOTUS-patiënten. Ook in de scenario’s hebben we ervaringen uit de 1e coronagolf meegenomen, zodat de verpleegkundigen een goed beeld krijgen van wat de dynamiek op de IC daadwerkelijk is."