02

Dit artikel hoort bij: Landmacht 06

Vaandelopschriften tijdens Veteranendag

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto Louis Meulstee, SGT Cynthia Nijssen

Tijdens de Nederlandse Veteranendag 2022 heeft Koning Willem-Alexander tijdens een ceremonie op de Hofvijver aan de vaandels van achttien eenheden een ‘cravate’ bevestigd. Die is bedoeld als onderscheiding voor de militaire acties in Afghanistan. Zestien regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht viel deze grote eer te beurt.

Hieronder staan links naar zestien bijzondere artikelen. Per korps of regiment wordt uitgelegd waarom ze de onderscheiding verdienen, inclusief bijbehorend beeldmateriaal. De redactie van de Landmacht maakte deze verhalen al een tijdje geleden, maar aan de essentie is natuurlijk niets veranderd.

Regiment Verbindingstroepen

Regiment Stoottroepen Prins Bernhard

Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

Regiment Huzaren van Boreel

Regiment Infanterie Johan Willem Friso

Korps Veldartillerie

Garderegiment Grenadiers en Jagers

Regiment Geneeskundige Troepen

Regiment Limburgse Jagers

Regiment Genietroepen 

Regiment Van Heutsz

Korps Rijdende Artillerie

Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Regiment Technische Troepen

Korps Commandotroepen

Niet alledaags

Een dergelijk omvangrijk moment van uitgereikte onderscheidingen is bepaald niet alledaags. De laatste keer dat dit grootschalig gebeurde was op 17 november 1913. Toen kregen dertien regimenten vaandels met opschriften. Koningin Wilhelmina reikte ze op het Malieveld uit.

Verbinding met rijke militaire verleden

“Vroeger vormden de vaandels een oriëntatiepunt te midden van de chaos op het slagveld. Een aanduiding waar de eigen eenheid zich bevond”, lichtte minister van Defensie Kajsa Ollongren toe. “Deze functie hebben ze al heel lang niet meer. Toch zijn de vaandels en standaarden nog altijd van grote betekenis. Ze vormen een verbinding met ons rijke militaire verleden en met het Koningshuis. En zijn een symbolisch oriëntatiepunt voor datgene waar onze militairen toe in staat zijn geweest.”

Bekijk hier de clip over de geschiedenis van de vaandels

Leven in de waagschaal

Ollongren vervolgde te zeggen dat dit ook geldt voor de militairen die zich twintig jaar lang voor vrede en veiligheid in Afghanistan hebben ingezet. “Keer op keer stegen zij boven zichzelf uit. Stelden zij hun eigen leven in de waagschaal om dat van anderen te beschermen.” Ollongren benoemde dat dit gebeurde in een complexe samenleving waarin het verschil tussen vriend of vijand vaak niet duidelijk was. “Het gaat dan om het dappere optreden van gevechtseenheden op de grond en vanuit de lucht. En ook om ondersteunende eenheden als de artillerie, de genie, de verbindingstroepen en de bevoorradings- en transporttroepen die zich hebben onderscheidden.”

Sfeerbeelden

Hieronder een fotoslider, met daarin een aantal (het is onmogelijk álle prachtige foto’s hier te laten zien) beelden van de Nationale Veteranendag van 2022.