‘Een beetje meer van alles’

Om maar met de ‘dooddoener van dienst’ in huis te vallen: we zijn aardig bezig geweest de laatste tijd. Sterker nog; we waren gewoon vol aan de bak! Natuurlijk in de eerste plaats met de vele missies. Het gaat helaas aan heel veel burgers voorbij, maar meer dan 1000 collega’s zijn op uitzending en leveren ver van huis hun bijdrage aan vrede en vrijheid. Eveneens achter de schermen heeft de ramp met vlucht MH17 veel van ons gevergd: van 11 Luchtmobiele Brigade dat (in samengestelde vorm) gereed stond voor inzet tot elementen van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, waarvan sommigen tot op de dag van vandaag helpen met het identificeren van de slachtoffers. Moeilijk werk waar ik ontzettend veel respect voor heb! Op de keper beschouwd, is er geen brigade of overeenkomstige eenheid die niet betrokken is geweest bij de nasleep van deze ramp.

X

Dringend behoefte

En ondertussen gaat onze gereedstelling door, want de EU-Battlegroup en de NATO Response Force (NRF) 2015 kunnen ook niet zonder ons. Zonder schroom zeg ik dat we al met al veel meer doen dan ons formeel is opgedragen. En dat geldt voor de hele krijgsmacht. Aan de ene kant maakt ons dat trots, want zo presteren we dagelijks het onmogelijke, maar als we niet oppassen draaien we vast, net als een oververhitte motor. Om dit tempo vol te kunnen houden, hebben we dringend behoefte aan een beetje meer van alles: meer materieel, meer reservedelen en meer vulling. Gelukkig staan we daarin niet alleen. Om ons heen zien we dat de houding ten opzichte van Defensie aan het veranderen is. Langzaam komt het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom pleiten steeds meer mensen voor een sterke krijgsmacht.

X

Dankbaar voor elke euro

In de media wordt het beeld geschetst dat Defensie extra geld krijgt. Op Prinsjesdag weten we dat pas zeker. Toch waarschuw ik voor al te hoge verwachtingen. De afgelopen 3 jaar is er bijna 1,4 miljard euro bezuinigd op Defensie. Alleen al om dat te repareren is fors meer nodig dan de regering nu mogelijk acht. En dan praten we niet eens over het bedrag dat nodig is om weer enigszins in de buurt te komen van de NAVO-norm (2% van ons totale Bruto Nationale Product). Kortom: ik ben verheugd dat Nederland begint te beseffen dat Defensie geen dagkoers mag zijn. Ik ben dankbaar voor elke euro die er bij komt, maar vooral ook reëel in de verwachting: er is nog een lange weg te gaan.

x

Kortom, de wereld om ons heen staat niet stil en wij doen dat ook niet. De komende weken bijvoorbeeld herdenken we de operatie Market Garden, steunen we Prinsjesdag, wordt het hoofdkwartier van het  Duits-Nederlands legerkorps gecertificeerd voor de NRF en gaan de missies gewoon door. Intussen leven we tussen hoop en vrees dat we de ruimte krijgen om de grootste knelpunten, ook voor ons personeel, weg te werken en te vernieuwen. U hoort van mij.