x

Landmacht bekijkt knelpuntcategorieën Sociaal Beleidskader 2012

Het aantal sergeanten/sergeanten 1 Logistiek B&T van de landmacht dat gebruik mag maken van het Sociaal Beleidskader (SBK) is verdubbeld. De bonden hebben op verzoek van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif ingestemd met een quotumverhoging van 50 naar 100.

Het SBK richt zich op het vinden van nieuw werk voor Defensiepersoneel dat door de reorganisaties het bedrijf moet of wil verlaten. Een van de maatregelen om de vrijwillige uitstroom van medewerkers te stimuleren, is het instellen van knelpuntcategorieën. Sergeanten/sergeanten 1 Logistiek B&T vormen een dergelijke categorie. Defensiemedewerkers die in een knelpuntcategorie vallen, kunnen bij vrijwillig ontslag aanspraak maken op financiële voorzieningen en begeleiding om buiten Defensie een nieuwe baan te vinden. Dit beperkt potentiële overtolligheid en daarmee gedwongen ontslagen.

x
x

Herdruk jubileumboek ‘200 jaar landmacht’

Bij succes geprolongeerd: het jubileumboek ‘200 jaar landmacht’. Dankzij een herdruk is deze weer te bestellen door landmachtpersoneel voor het gereduceerde tarief van 8 euro (ipv 30). Heb jij hem al? Mag eigenlijk niet ontbreken in de kast van elke militair.

https://www.200jaarkoninklijkelandmacht.nl

x
x

Veteranendag Koninklijke Landmacht

Op 15 oktober 2014 vindt in Soesterberg de Veteranendag van de Koninklijke Landmacht plaats. Een bijzondere dag in het jubileumjaar van de landmacht. Het 200-jarig bestaan wordt met name met de samenleving gevierd met als doel de erkenning en waardering voor het werk van militairen verder te vergroten. Uiteraard gaat er ook bijzondere aandacht uit naar de veteraan.

Het terrein van het nieuwe Nationaal Militair Museum (NMM) is de uitgelezen locatie voor Veteranendag KL. Als 'huis' van Defensie geeft het museum uitdrukking aan de betekenis van de krijgsmacht in heden, verleden en toekomst. U kunt het museum tijdens deze dag bezoeken. Voor de veteraan dus een plek om thuis te komen en momenten te delen met collega-veteranen.

Tijdens de dag is er plek voor 6.000 veteranen. U kunt zich tot 14 september aanmelden via het Veteraneninstituut: http://www.veteraneninstituut.nl/formulieren. Indien u tot de genodigden behoort, ontvangt u tijdig een uitnodiging op huisadres.

Op 18 oktober wordt op hetzelfde terrein de UNIFIL-reünie georganiseerd. Het programma is gelijk aan dat van de Veteranendag KL. Inschrijving via www.unifilvereniging.nl.

x
x

SAS Survival Handboek: alles wat je moet weten om te overleven

Het SAS Survival Handboek is dé gids om te overleven in elke denkbare omgeving. In Nederland zijn er al meer dan 100.000 exemplaren van het boek verkocht. Begin november verschijnt bij Kosmos Uitgevers een volledig herziene editie, aangevuld met nieuw materiaal. De Britse militair John ‘Lofty’ Wiseman heeft alle technieken uit de gids ontelbare malen in de harde praktijk getest. Deze nieuwste editie is completer dan ooit, met een aanvullend hoofdstuk over urban survival. Met dit boek is het mogelijk om te overleven in iedere situatie en in elk klimaat, waar ook ter wereld.

SAS Survival Handboek. Overleven in het wild, op land, op zee en in de stad. ISBN: 9789021558110. Prijs €27,50. Verschijning: november 2014