Tekst kapitein Jessica Bode
Foto Michael van Drunen

'Op Marinebasis Parera al bijna vijfduizend prikken gezet'

Op marinebasis Parera op Curaçao zijn met hulp van Defensie de afgelopen week een kleine vijfduizend coronavaccins gezet. Militair artsen en verpleegkundigen helpen bij het prikken en onder meer 11 Luchtmobiele Brigade is aan zet voor de logistieke ondersteuning en beveiliging. 

Maar waarom is de defensiehulp in het Caribisch gebied noodzakelijk, terwijl de inzet in eigen land niet aan de orde is? Hoofd Gezondheidscentrum Curaçao kapitein-luitenant-ter-zee Martin van der Aa legt uit. 

Waarom wordt Defensie ingezet voor het vaccinatieprogramma op Curaçao?

“Vanwege de alarmerende situatie op het eiland heeft Nederland versneld duizenden extra coronavaccins naar Curaçao gestuurd. Door een stijging van het aantal besmettingen en de druk op de zorg, kon dat niet anders. Maar vaccins alleen zijn niet genoeg. De lokale GGD heeft hulp nodig bij het zetten van de prikken en de ondersteuning van het vaccinatieproces. Daar helpen wij nu bij."

De sporthal op marinebasis Parera is omgetoverd tot priklocatie.

Wat doen jullie dan precies?

"Er zijn op Curaçao verschillende vaccinatiestraten ingericht, maar waar we het nu over hebben is de locatie op marinebasis Parera. Militair medisch personeel zet met de GGD in onze sporthal vaccins, houdt toezicht en is aanwezig voor medische vragen. Collega’s van het gezondheidscentrum op de kazerne ontfermen zich daarnaast over inwoners die zich na de vaccinatie niet goed voelen. 

De Compagnie in de West en het personeel van de kazerne worden ingezet voor de andere ondersteuning. Van de doorstroom tot het inrichtingen van looproutes en de administratie afhandeling. Daarnaast helpen militairen de politie op het Caribische eiland met het handhaven van de coronamaatregelen, maar dit gebeurt al langer."

‘Het probleem op Curaçao was de capaciteit, niet het aantal vaccins’

Waarom leveren jullie geen ondersteuning in Nederland?

“Het probleem op Curaçao was de capaciteit. De GGD had wel vaccins, maar niet genoeg mensen om de vaccins toe te dienen en de organisatie in goede banen te leiden. In Nederland is dat omgedraaid. De logistiek is niet het probleem, maar het aantal voorradige vaccins. Dat is de beperkende factor.”

De Compagnie in de West ondersteunt bij het vaccinatieproces.

Is het wel eerlijk dat Curaçao dan extra vaccinaties krijgt?

“Dat zijn politieke keuzes waar ik niets mee van doen heb. Vanuit mijn functie kan ik zeggen dat de situatie hier zorgelijker is dan in Nederland. De zorg raakte overspoelt en dan speelt de factor ‘noodzaak’ mee. Bovendien is de gevolgschade van de pandemie nog groter dan in Nederland. Het heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. De coronacijfers zijn nog steeds hoog en het aantal sterfgevallen neemt toe. De lockdown op het eiland is verlengd tot en met 30 april. De autoriteiten geven aan dat versoepelingen niet mogelijk zijn."

Wanneer is het hulpverzoek gedaan en hoe komt zoiets tot stand? 

"Voor zo’n bijstandsaanvraag zijn officiële procedures, maar het is in gang gezet nadat het defensiepersoneel op Curaçao op 4 april met voorrang* is gevaccineerd. Dat hebben we gedaan in samenwerking met de lokale GGD in onze sporthal. Het zou een eenmalige actie zijn, maar de samenwerking verliep zo goed dat de GGD heeft gevraagd of we ook konden helpen bij het vaccinatieproces van de andere eilandbewoners."

Curaçao heeft de ambitie om tot 10.000 vaccins per dag te zetten.

Hoeveel prikken zijn er inmiddels gezet?

“Sinds 8 april zijn dat er alleen op onze locatie, Marinebasis Parera, bijna vijfduizend (inclusief het defensiepersoneel). Dat doen we dus met de medewerkers van de GGD. We helpen bij het prikken, hebben personeel voor de opvang van de patiënten nadat ze zijn gevaccineerd, zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid, sturen mensen de goede kant op en zorgen dat in het centrum alles op orde is. Voor heel het eiland, ook de andere priklocaties meegeteld, geldt een aantal inentingen van momenteel ruim 40.000."

De ambitie is 10.000 vaccinaties per dag

Wordt die capaciteit nog opgeschaald?

“Onze priklocatie kan naar maximaal 1.000 vaccins per dag. Voor alle locaties samen is de ambitie van Curaçao om te komen tot 10.000 vaccinaties per dag. Het eiland wil naar een vaccinatiegraad van tachtig procent. De regering stelt dat iedereen die een vaccin wil deze voor het einde van deze maand moet hebben gekregen.”

Militair medisch personeel ondersteunt de lokale GGD met het zetten van de prikken.

Hoe zit het met de rest van de eilanden in de Carib?

“Mogelijkerwijs gaan we op Aruba hetzelfde doen. Daar wordt de kazerne begin volgende week ook gebruikt om militairen te vaccineren. Men wil daar mogelijk ook een officiële vaccinatielocatie van maken, maar de officiële aanvraag is nog niet gedaan. De situatie is op Aruba ook minder zorgelijk. 

Op Bonaire en de Bovenwindse eilanden gaan de coronacijfers de goede kant op. Daar lijkt onze hulp niet nodig. Op Saba heeft bovendien al 85 procent van de inwoners een prik gehad.”

Compagnie in de West

Iedere vierenhalve maand stationeert Defensie 120 militairen uit Nederland op Curaçao, die daar de Compagnie in de West vormen. Op dit moment zijn dat mannen en vrouwen van de Johan Willem Friso-kazerne uit Assen. Ze oefenen in de regio en staan paraat in geval van calamiteiten.