defensiekrant 15-01-2021

Dit artikel hoort bij: Specials 01

Militairen vaccineren

Vragen over de inenting van de krijgsmacht

x
Foto boven: Robin van Lonkhuijsen, ANP

Landelijk wordt er nu volop gevaccineerd, maar hoe zit het met de inenting van militairen? Nog niet alles is in kannen en kruiken: hier wat er tot nu toe bekend is. 

De hamvraag: wanneer worden militairen gevaccineerd?

De focus ligt nu eerst op het militair personeel dat wordt ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Deze ongeveer 250 militairen schieten momenteel te hulp bij zorgcentra in het hele land om het personeel daar te ondersteunen. De eerste militairen hebben het vaccin inmiddels gekregen, zoals hieronder te zien is bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). 

Algemeen Militair Verpleegkundige sergeant 1 Kees van Rossum van 400 Geneeskundig Bataljon ontving gisteren het coronavaccin. (Foto’s: Universitair Medisch Centrum Utrecht).

Krijgen militairen voorrang met hun cruciale beroep?

Nee. Defensie volgt het vaccinatieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerst zijn de medisch ondersteuners aan de beurt die in de acute zorg of ouderenzorg werken. Hieronder vallen tevens de militair medisch ondersteuners die nu overal in het land aan het werk zijn. Worden deze militairen ziek, dan is hulp bieden onmogelijk. Daarom is het vroegtijdig toedienen van het vaccin ook voor hen van cruciaal belang. 

Militairen die op dit moment zorgcentra ondersteunen, krijgen net als al het zorgpersoneel voorrang op het vaccin. Honderden militairen bieden landelijk hulp in de strijd tegen het coronavirus, zoals hier bij een zorghotel te Apeldoorn. (Foto: sergeant Christian Schrik).

Na het zorgpersoneel werkzaam in de directe COVID-zorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging, is het de beurt aan de bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen. Volgens het huidige vaccinatieprogramma ontvangen daarna, vanaf medio februari, zestigplussers en mensen tussen de 18 en zestig jaar met een medische indicatie het vaccin. Tussen mei en oktober volgen alle andere Nederlanders en daarmee dus ook de rest van het militair personeel.

Hoe zit het met de militairen in het uitzendgebied?

Dat is, met honderden militairen werkzaam in het buitenland, een complexe zaak. Defensie kijkt samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken hoe de uitgezonden militairen en ander Defensiepersoneel de prik (of prikken, afhankelijk van het type vaccin) kunnen krijgen. Deze medewerkers worden daarvan op de hoogte gehouden. 

Dan de militairen die nog op uitzending moeten gaan. Ook daar wordt momenteel een plan van aanpak voor gesmeed.

Foto: Sander Koning, ANP.
Al de hele week wordt het militair personeel in het UMCU gevaccineerd. (Foto: Instagram 400 Geneeskundig Bataljon).

Defensie heeft een eigen zorgsysteem. Gaat de krijgsmacht zelf nog vaccineren?

Dat is een mogelijkheid. Deze aanpak zou voordelen bieden. Zo kan de krijgsmacht niet alleen goed kijken wie er wel en wie er niet gevaccineerd is, maar zou Defensie bovendien de civiele zorg kunnen ontlasten. Nog een bijkomend voordeel: zou Defensie de prik zelf zetten, dan kan er een andere prioritering komen, door bijvoorbeeld personeel dat op missie gaat voorrang te geven bij de vaccinatie. Dat is vooralsnog punt van studie.