Tekst kapitein Jessica Bode

Onder meer BAM, ABN Amro en KPN brengen werknemers tijdelijk onder bij de krijgsmacht

Onder meer medewerkers van BAM kunnen nu tijdelijk bij Defensie aan de slag.

Defensie huurt sinds kort personeel in van bedrijven die door onder meer de coronacrisis minder of geen werk hebben. Het gaat met name om technici en IT’ers van bijvoorbeeld Volker Wessels, BAM, ABN Amro en KPN.

De samenwerking geldt ook voor Volker Wessels.

Er wordt al langere tijd geprobeerd om de uitwisseling van personeel van de grond te krijgen, maar dat bleek tot voor kort erg lastig. Per medewerker, per bedrijf moest telkens zoveel geregeld worden dat het onbegonnen werk was. 

Daarom is gisteren een loket geopend waarlangs bedrijven sneller en makkelijker hun personeel aan Defensie kunnen uitlenen. Geen fysiek loket, maar een soort vaste regeling waarmee iedere plaatsing wordt geregeld. “Het is een tijdelijke uitbereiding van de capaciteit die we nodig hebben, maar we hopen op den duur op een structurele samenwerking. Die blijft ook in de toekomst bestaan. Zo kun je schaarse capaciteiten delen en van elkaar leren”, vertelt Hanno Goos van de Hoofddirectie Personeel en ‘architect’ van het loket.

Defensie huurt sinds kort personeel in van bedrijven die het momenteel lastig hebben. Onder meer KPN.

‘Er is nu een vaste regeling waarmee iedere plaatsing op dezelfde manier wordt geregeld’

Ingenieurs

Er zijn op dit moment samenwerkingsovereenkomsten met twaalf bedrijven. Veertig andere partijen zijn geïnteresseerd. De eerste medewerkers van Royal IHC zijn inmiddels geplaatst. Deze ingenieurs gaan meewerken aan het onderhoud van de marinevloot. De civiele arbeidskrachten mogen maximaal twee jaar bij Defensie aan de slag. Wat ze precies kunnen en mogen doen, verschilt per individu. De werknemers blijven ondertussen wel in dienst van hun eigen bedrijf.

Kostprijs

Het personeel wordt tegen kostprijs ingehuurd. Ofwel, de bedrijven maken geen winst en verdienen er dus niet aan. Het is puur bedoeld om de werknemers tijdelijk elders onder te brengen. “Een win-win-winsituatie”, voegt luitenant-kolonel Tjeerd Dijkstra van het Transitieteam toe, een club die onder meer deze verandering begeleidt. “Het bedrijf houdt z’n personeel aan het werk. Defensie heeft een tekort aan specialisten en deze arbeidskrachten kunnen veel voor het ministerie betekenen. En de werknemers blijven actief in hun vakgebied en verbreden ook hun kennis.” 

Bijkomend voordeel is dat het nu ook voor defensiemedewerkers makkelijker wordt om een kijkje buiten de deur te nemen. Zij kunnen nu ook sneller en zonder belemmeringen tijdelijk werkervaring opdoen in het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat de samenwerking wederkerig wordt. 

De civiele partijen verdienen hier niet aan

Het is de bedoeling dat de samenwerking wederkerig wordt; ook defensiepersoneel moet sneller en makkelijker tijdelijk bij civiele bedrijven geplaatst kunnen worden.

En na de crisis?

Maar zijn er na de coronacrisis, als de economie weer opkrabbelt, nog wel mensen te vinden die tijdelijk bij de krijgsmacht aan de gang willen? Dijkstra zegt daarover: “Onze werving is altijd gevoelig voor conjunctuur. Ik hoop dat we al onze vacatures kunnen vullen én deze civiele capaciteit kunnen blijven lenen als het nodig is.”