Tekst defensiekrant 29-01-2021
Foto archief Mediacentrum Defensie

Vuursteuncommando ‘wijkt uit’ naar eigen land

Majoor Schotmeijer. Foto: Tweede luitenant Van der Griendt.

Defensie oefent vanwege de coronacrisis steeds meer in eigen land met pantserhouwitsers en mortieren. Door maatregelen en reisbeperkingen kan alleen nog incidenteel geschoten worden in Duitse en Zweedse oefengebieden, waardoor het zware geschut nu vaker in het Gelderse ’t Harde en omgeving te horen is.

‘Certificeringen en oefeningen móeten doorgaan’

De afgelopen maanden is de schietintensiteit met grote kalibers op het Artillerie Schietkamp (ASK) toegenomen van een kleine tien keer per jaar, naar meerdere keren per maand. “Normaliter oefenen we met deze wapensystemen vooral op grotere, buitenlandse terreinen. Nu zijn we tijdelijk aangewezen op de eigen faciliteiten”, benadrukt majoor Dennis Schotmeijer van het Vuursteun Commando (VustCo).

Een zogenoemde live fire exercise met 120 mm mortieren. Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga.

‘Waar geschoten wordt is geluid

Op ieder moment

Want ondanks het coronavirus móeten certificeringen en oefeningen doorgaan. “Militairen dienen inzet gereed te blijven. De batterijen van het VustCo kunnen op ieder moment opgeroepen worden om vuursteun te leveren met mobiele 155mm pantserhouwitsers en/of 120 mm-mortieren. Militairen met die taak moeten daar maximaal op voorbereid zijn”, legt Schotmeijer uit.   

Een foto van een 155mm die wordt getest met de Pantserhouwitser in Zweden.

Uitzonderingen daargelaten

Sommige oefeningen of certificeringen kunnen niet in Nederland plaatsvinden, omdat hiervoor de ruimte ontbreekt. Voor dit soort oefeningen gelden uitzonderingen en kan, ondanks de coronamaatregelen, wel worden uitgeweken naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor trainingen met lange dracht precisiemunitie, waarmee tientallen kilometers ver en hoog geschoten wordt.

Een 120mm mortier in actie.

Verhuizen

Maar waar wordt geschoten is geluid. “Daar ontkomen we niet aan”, benadrukt majoor Eric Rosloot, hoofd veiligheid ASK. De doffe knallen vanaf ‘t Harde zijn soms dertig kilometer verderop te horen. Voorheen waren er zo’n honderd klachten per jaar. Nu de schietfrequentie, binnen de regels van de wet, is verhoogd zijn dat er soms honderd per week. “Dat komt niet alleen door de verhoogde intensiteit, maar ook omdat veel meer mensen thuiswerken en naar de Veluwe verhuizen. Wat ze eerder niet merkten, valt nu op.”

‘We willen de buurt beter informeren over wat we doen en waarom’

Er wordt alles aan gedaan om de overlast te beperken. Zo geldt onder meer een maximum voor het aantal schoten per jaar en wordt ongeveer twintig avonden gewerkt terwijl er zestig zijn toegestaan. Ook blijft het in bepaalde schoolvakanties stil.

Communicatie liet te wensen over

Het ASK erkent dat de voorlichting omtrent het schietprogramma de afgelopen jaren te wensen overliet. Wie ‘ASK’ en ‘overlast’ intypt in een zoekmachine, ziet bijvoorbeeld direct een telefoonnummer van een klachtenlijn. Maar geen tekst, uitleg of voorlichting. “We zijn daarom bezig met een programma om de buurt beter te informeren”, geeft communicatieadviseur kapitein Evert-Jan Daniels aan. “Via (pers)berichten willen we de omgeving op de hoogte houden. Ook moet er op internet meer informatie komen over onze schietprogramma’s en waarom we doen wat we moeten doen. Daarmee hopen we op meer begrip. We doen dit immers voor ieders veiligheid.” 

Op deze infographic is te zien hoe het Vuursteun Commando is opgebouwd.