Voortgang bevindingen uit eerdere verslagen

Deze bijlage geeft een overzicht van de voornaamste bevindingen uit het Jaarverslag 2014. De rechter kolom vermeldt de voortgang van de geconstateerde bevinding.

Bevindingen

Voortgang in 2015

Werkdruk*

Deze situatie is nog altijd aan de orde. 

Toelagen personeel in het buitenland 

De HDP heeft de situatie m.b.t. toelages in het buitenland nader onderzocht en aangepast.

Re-integratieproces

Op dit moment wordt gewerkt aan een herijking van de re-integratienota 2007. Afronding is voorzien medio 2016. 

Verouderde IV- en ICT-systemen

Defensie heeft medio 2014 maatregelen genomen, dit begint langzaam vruchten af te werpen. De kantoorautomatisering is met de invoering van ‘thin clients’ merkbaar verbeterd. 

Assortimentsgewijs werken

Bij eenheden met specifieke diensten treden ongewenste effecten op, waardoor met hetzelfde budget minder kan worden aangeschaft. 

Bureaucratie

Hier is een belangrijke rol voor de commandant weggelegd, die ik in mijn nieuwe themaonderzoek nader zal belichten.

* Bij de meeste onderdelen werd deze toegeschreven aan de doorgevoerde reducties in aantallen arbeidsplaatsen als gevolg van reorganisaties, waarbij de werklast eerder toe- dan afnam.