Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

B.H. Hoitink MSc. Luitenant-generaal

Sinds 1945 kent onze krijgsmacht een inspecteur-generaal: de IGK. Hij staat naast de militaire hiërarchie en heeft rechtstreeks toegang tot de minister van Defensie. Deze positie garandeert zijn onafhankelijkheid. Hij heeft toegang tot alle delen van de defensieorganisatie, is bevoegd om alle documenten in te zien en mag iedere vergadering bijwonen. Zo kan hij inhoud geven aan zijn vier hoofdtaken, waarbij de nadruk altijd ligt op de mens in de organisatie. De IGK-organisatie bestaat naast de inspecteur-generaal uit een staf en ondersteunende diensten en bevindt zich op het landgoed ‘De Zwaluwenberg’ in Hilversum.