Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

Elk jaar maak ik een jaarverslag. De minister van Defensie stuurt dit naar de Tweede Kamer. Daarnaast gaat dit verslag naar alle defensieonderdelen, de eenheden waar ik het afgelopen jaar op bezoek ben geweest en instanties buiten Defensie. Bijvoorbeeld mijn collega-inspecteurs in de Inspectieraad en de Nationale Ombudsman, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en organisaties en personen die zich inzetten voor onze veteranen.

Dit jaarverslag heeft een andere vorm dan voorgaande jaren. Het is dunner en compacter. Ik heb gekozen voor een eigentijdse aanpak: in een begeleidende videoclip komen een aantal belangrijke onderwerpen uit het jaarverslag aan bod. Daarnaast is een bescheiden presentatie op papier beschikbaar. Alle onderliggende informatie is beschikbaar op de intranetsite van Defensie en – waar mogelijk – ook op de publieke website. Dat is niet alleen beter doorzoekbaar en vollediger, maar ook goed voor het milieu. 

Met veel genoegen heb ik in november 2015 een werkbezoek gebracht aan onze uitgezonden eenheden in Mali. Het accent lag daarbij op de taakuitvoering, aansturing, voorbereiding, instandhouding en ondersteuning van ons uitgezonden personeel. Het uitermate professionele optreden en de geestdrift die daarbij steeds weer aan de dag worden gelegd, benadrukken de kwaliteit en de inzetbereidheid van onze militairen. Bij al mijn werkbezoeken merk ik dat ons personeel buitengewoon trots en gemotiveerd is om de bijdrage die Nederland wil leveren aan een betere wereld, om te zetten in daden. Onze mannen en vrouwen willen wel en zij bewijzen dat iedere dag: in Nederland en ver daarbuiten, op zee, op het land en in de lucht.