Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht  -  Jaarverslag 2015

2015 was ook het jaar waarin wij stilstonden bij ons jubileum. Het was in september precies zeventig jaar geleden dat Prins Bernhard per Koninklijk Besluit in 1945 werd benoemd tot Inspecteur- Generaal van de Koninklijke Landmacht, een functie die in de zeventig jaren die daarop volgden is uitgegroeid tot wat zij nu is. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit bracht Zijne Majesteit de Koning op 16 september een bezoek aan De Zwaluwenberg en nam bij die gelegenheid uitvoerig de tijd om met staf en ondersteunend personeel te spreken. Daarnaast onthulde de Koning de ingelijste standaard van Prins Bernhard, die zovele jaren aan de mast van De Zwaluwenberg heeft gewapperd. Een veteranenvereniging in Het Gooi had het dundoek enkele jaren geleden aan de IGK aangeboden. 

De volgende dag vormde de Oranjerie van Paleis Soestdijk een toepasselijk decor om in een symposium aandacht te besteden aan de rol en taken van de hedendaagse Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ruim 150 gasten, onder wie de Nationale ombudsman en de voorzitter van de Inspectieraad, diverse veteranen en reservisten, alsmede vertegenwoordigers van alle defensieonderdelen, maakten deze dag tot een boeiende en feestelijke gebeurtenis. 

In de afgelopen maanden was De Zwaluwenberg een paar keer het decor voor themabijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld. Naar aanleiding van gesprekken op de werkvloer bleek dat bijvoorbeeld financiële instellingen een FPS-2 aanstelling niet overal op dezelfde wijze interpreteren of dat een molestclausule ook werd toegepast op uitgezonden militairen. Ik heb daarop vertegenwoordigers van banken en verzekeringsmaatschappijen uitgenodigd om de positie van ons personeel toe te lichten. Ook heb ik ontmoetingen georganiseerd met burgemeesters, politici en journalisten om aandacht te vragen voor de positie van veteranen in onze samenleving. 

____________________

Een Nederlandse ondernemer was in de Verenigde Staten onder de indruk geraakt van de wijze waarop sommige Amerikaanse bedrijven hun aandacht en waardering voor veteranen vormgeven. Zo ontvangen veteranen bij een groot aantal winkels en bedrijven korting of krijgen zij voorrang bij sollicitatieprocedures. Zonder dat hij zelf enige militaire achtergrond of binding had, heeft deze Nederlandse ondernemer aangeboden om een soortgelijke benadering in Nederland te introduceren. Tijdens een bijeenkomst op De Zwaluwenberg heb ik zijn ideeën geïntroduceerd bij een aantal andere ondernemers, die meteen enthousiast reageerden. Deze synergie heeft onlangs zelfs geresulteerd in een ‘Veteranen-app’. Daarmee wordt zichtbaar welke bedrijven speciale voorzieningen voor veteranen aanbieden. 

Met vertegenwoordigers van het Defensie Vrouwen Netwerk, de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht, Jong Defensie en de stichting Multicultureel Netwerk Defensie heb ik samen met vertegenwoordigers van de defensieonderdelen stilgestaan bij de ontwikkelingen van diversiteit, of beter gezegd inclusiviteit. Van buiten Defensie werd door Shell en BAM een toelichting gegeven op welke wijze zij invulling geven aan beide begrippen. Het was een inspirerende samenkomst voor alle deelnemers, waarin duidelijk werd dat Defensie op dit punt bepaald niet onderdoet voor het bedrijfsleven.