09

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 05

Historische samenvoeging

Tekst LTZ2OC (SD) Vanessa Strijbosch
Foto SGT 1 Eva Klijn

Nieuwe Technische Dienst opgericht

De Wapentechnische Dienst en de Technische Dienst van de Koninklijke Marine zijn samengevoegd. Een historisch moment. 

Voor de aangestelde 600 technische militairen was het geen alledaags gebeuren. Door een strak uitgevoerd ceremonieel werd de bijzondere samenvoeging bekrachtigd. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom onthulde samen met 2 matrozen het nieuwe onderscheidingsteken van de dienst. 

Nieuwe Vlagofficier Technische Dienst

De samenvoeging betekent dat er een nieuwe Vlagofficier Technische Dienst komt. Schout-bij-nacht Technische Dienst Arie Jan de Waard gaat deze nevenfunctie vervullen. De Waard heeft zijn strepen in het technisch domein ruim verdiend. Tevens is hij een van de grondleggers van het programma Herinrichting Technisch Domein, waarvan de integratie een belangrijk onderdeel vormt. Mede door zijn jarenlange ervaring als vlagofficier van de voormalige Technische Dienst is hij de aangewezen persoon om de twee diensten om te vormen tot een dienst die opgewassen is tegen alle hedendaagse uitdagingen.

TD
SBN (TD) De Waard (links naast vice-admiraal Borsboom): “Onze marine staat al heel lang als zeer vooruitstrevend te boek. De techniek maakt dat mogelijk, maar het wordt vooral gedaan door onze mensen! Want techniek is nog altijd mensenwerk. De stap die wij als technici in de Koninklijke Marine op eigen initiatief hebben gezet, getuigt weer van onze durf. Ik ben daar als Vlagofficier van de nieuwe Technische Dienst trots op en doe alles wat in mijn vermogen ligt om de samenvoeging te bestendigen.”
TD
De toenemende integratie van platform- en wapensystemen, kleiner wordende scheepsbemanningen, schaars technisch personeel en voortschrijdende technologieën zijn de redenen dat de Koninklijke Marine heeft besloten om het technisch domein opnieuw in te richten. Hiervoor is het programma Herinrichting Technisch Domein (HTD) opgericht. Een van de meest in het oog springende maatregelen, is de samenvoeging van de Wapentechnische Dienst en de Technische Dienst in een nieuwe Technische Dienst. De komende jaren volgen nog meer stappen voordat de volledige integratie een feit is.

De huidige onderscheidingstekens op de uniformen worden vervangen door een nieuw embleem. Druk op de plusjes in de foto en lees de achtergronden van de symbolen. 

Toorts.

Als dienstvakonderscheidingsteken figureert de toorts in 1844 als embleem van de vuurstoker. Oorspronkelijk was de ‘flambeau’ het werktuig waarmee ketels werden aangestoken. In de algemene symboliek staat een toorts symbool voor licht, kennis, vaardigheid en waakzaamheid.

Bliksemschicht.

De bliksemschicht wordt bij de marine van oudsher gebruikt als symbool voor elektriciteit voor elektromonteurs, radioradarmonteurs en verbindingoperators.

Pijlen.

In 1844 stond de pijl symbool voor mechanische voortstuwing: snelheid (‘pijlsnel’) en richting onafhankelijk van de wind. De pijlen werden oorspronkelijk ook als rangonderscheidingsteken gebruikt.