Vanaf 2015 krijgt Defensie er geld bij, resulterend in structureel 100 miljoen euro extra vanaf 2017. “Als deze ontwikkelingen ook de komende jaren doorzetten, is sprake van een breuk met de neerwaartse trend van de afgelopen 20 jaar. Defensie is er nog niet, maar er is reden tot optimisme. Al met al versterken de maatregelen de slagkracht van de krijgsmacht”, aldus minister Jeanine Hennis-Plaschaert.

-

Waar gaat Defensie dat extra geld aan uitgeven? De Defensiekrant zet het op een rijtje:

 •  Defensie neemt Cougar-helikopters opnieuw in gebruik;
 • uitbreiding Chinook-zware transportcapaciteit;
 • investering in helikoptersimulator;
 • aanschaf 20 extra Bushmaster-pantservoertuigen;
 • investering in nieuwste generatie tactische onbemande luchtsystemen;
 • investering in kennis en kunde voor personeel op het gebied van cyberaanvallen en cyberspionage;
 • investering in nieuwe generatie CBRN-uitrusting (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) voor militairen;
 • munitievoorraden voor belangrijke zee- land- en luchtwapensystemen verder aanvullen;
 • reservedelenvoorraad verder aanvullen;
 • investering in personele deskundigheid en computersystemen voor data-analyse en genetwerkt optreden;
 • de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgt extra personeel. Ook extra investering in specialistische IV/ICT.

NAVO-top

“De keuzes voor de maatregelen staan niet op zichzelf maar vloeien voort uit de afspraken gemaakt op de NAVO-top eerder deze maand”, aldus de minister. “Deze top markeerde een belangrijk moment in de transatlantische veiligheidsagenda. Zo hebben de lidstaten afspraken gemaakt over de ontwikkeling van hun defensie-uitgaven.” 

Waar wordt het geld NIET aan besteed?

Het extra geld moet niet worden verward met de CAO-onderhandelingen die later dit jaar van start gaan. Reden hiervan is dat het extra geld los staat van deze onderhandelingen. Een eventuele aanpassing van de arbeidsvoorwaarden (waaronder loonruimte) en het daaruit voortvloeiende budgettaire gevolg is niet opgenomen in de Defensiebegroting voor 2015.

Dit zal op een later begrotingsmoment moeten worden verwerkt. Het overleg met de bonden over de arbeidsvoorwaarden is een apart traject, net als in andere sectoren zoals de zorg en het onderwijs het geval is. Hierbij streven we naar een goede en gedegen CAO voor het personeel. “Goed werkgeverschap blijft centraal staan”, benadrukt de minister. 

Antwoord op geopolitieke ontwikkelingen

Hennis-Plasschaert: “Al met al versterken de maatregelen de slagkracht van de krijgsmacht. Het extra geld helpt ons en is onder de huidige economische omstandigheden een flink bedrag. Hierdoor hoeven we minder te improviseren. We kunnen langer volhouden. Defensie is er nog niet, maar er is reden tot optimisme. Nieuwe bezuinigingen op het defensiebudget liggen niet in de rede. De intentie is om de trendbreuk de komende jaren, waar mogelijk en nodig is, verder vorm te geven. In dit kader zal het debat over de Nederlandse krijgsmacht, in het licht van de nationale en internationale veiligheidssituatie, het komende jaar veel aandacht krijgen. We investeren extra geld in de slagkracht van de krijgsmacht.  En dat is ook hard nodig. We moeten immers antwoord kunnen blijven geven op de geopolitieke ontwikkelingen. Zo draagt Defensie bij aan een veilige wereld, een veilig Europa en een veilig Nederland.”