Generaal Tom Middendorp rekent zich nog niet rijk.

“Moeten we afhankelijk willen zijn van plotselinge conflicten, die de noodzaak van een krijgsmacht opeens voelbaar maken?” Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp is blij met de toegenomen steun in de samenleving voor Defensie. Al lijkt het draagvlak volgens hem meer op “dagkoersen”. 

-
-

‘Zien we Defensie straks weer als kostenpost in plaats van nationale veiligheidspolis?’

Middendorp was te gast bij de Atlantische Commissie. Hij betoogde daar dat steeds meer Nederlanders inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend en gratis is. “Zij zien de krijgsmacht steeds minder als een kostenpost en steeds meer als een investering in vrijheid, veiligheid en behoud van welvaart. Waarom? Omdat we met de neus op de feiten worden gedrukt.”

Zorgwekkend

Nederland komt bij lange na nog niet in de buurt van de NAVO-norm van 2 procent van het bruto nationaal product, constateert hij. “Wij zitten met onze 1,16 procent zelfs ruim onder de gemiddelde bijdrage van de Europese NAVO-landen: 1,56 procent. En dat is zorgwekkend. Heel zorgwekkend.”

Gebroken geweertje

Volgens Middendorp staat Nederland wereldwijd in de top 5 van landen die het zwaarst hebben bezuinigd op hun krijgsmacht. “Nederland zit qua defensiebudget op het laagste punt ooit. Veel lager dan bijvoorbeeld de 1,59 procent van voor de Tweede Wereldoorlog, de tijd van het gebroken geweertje. En dat terwijl wij ons economisch juist in de kopgroep bevinden.”

Besef

“Bijna de helft van de bevolking vindt dat er nu zo’n 5 miljard bij moet om aan de 2-procentsnorm te kunnen voldoen. Er is dus iets aan het veranderen in Nederland,” concludeerde Middendorp. Toch waarschuwt hij ook. “Defensie is geen windvaantje. We kunnen eenheden niet zomaar digitaal aan- en uitzetten.” Volgens de generaal moet Nederland voortbouwen op het groeiende besef dat Defensie een investering is die de gehele samenleving dient en de gezamenlijke verworvenheden beschermd. “Wij zijn er immers voor u. Wij zijn er voor de samenleving!”

-