Defensiekrant, 18 Jaargang 1

Publicatiedatum
vrijdag 12 september 2014
Hoofdredactie
Directie Communicatie Defensie
Productie
Mediacentrum Defensie
Eindredactie
Ingmar Kooman en André Twigt
Vormgeving
X-media Mediacentrum Defensie
E-mail
defensiekrant@mindef.nl