Foto Herman Zonderland en Louis Meulstee

De uniformen zagen er onberispelijk uit. Het goud blonk en de uitvoering van het ceremonieel kon ieders goedkeuring wegdragen. Den Haag kijkt tevreden terug op een mooie Prinsjesdag. De derde dinsdag in september werd zoals altijd met een grote varatie aan militaire presentie uitgevoerd. Meer dan 2.000 Defensiemannen en -vrouwen waren bij de plechtigheden betrokken. 

x
Foto boven en onder: Op weg naar de Ridderzaal zaten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in de Gouden Koets. Detachementen van de Garde Grenadiers en Jagers, cavalerie en marechaussee vormden in de stoet een ere-escorte.
x
Jong en oud genoten met volle teugen van de kleurrijke happening. Deze twee meisjes kregen vanwege hun mooie hoedjes van toenmalig Prinses Maximá een thumbs up. Op hun t-shirts staat een tekst die aan dat moment, vier jaar geleden, herinnert.
x
Leden van de Nationale Reserve zorgden op de ere-tribune voor het natje en droogje.
x
De derde dinsdag van september 2014 gaat de boeken in als een warme dag.
x
Zoals altijd geven de drie garderegimenten op Prinsjesdag acte de présence. Op de foto het ere-escorte van de Garde Jagers in volle actie.
x
Het Ere-escorte Cavalerie Huzaren van Boreel laat zich bewonderen.
x
Afvaardigingen van de Studentenweerbaarheid waren voor de gelegenheid in hun mooiste uniformen gehesen. Zij stonden op het Binnenhof opgesteld.
x
Mede-oprichter en voormalig voorzitter van de Stichting Veteranen Platform luitenant-generaal b.d. Ten Meines was eveneens bij de plechtigheid aanwezig.