Wat te doen met een paar miljoen?

Een trendbreuk: Defensie krijgt er de komende jaren geld bij. “Eindelijk”, verzucht menig militair. De krijgsmacht verdeelt dat extra geld om de inzetbaarheid en haar voortzettingsvermogen te vergroten. Beter en langer vechten voor vrede en veiligheid dus, in het belang van Nederland.

-