11

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 10 | 2015

OnderofficiersExperience

Gezamenlijke kans voor echte verandering luchtmacht onderofficier

Voor het eerst in de geschiedenis van de luchtmacht waren ruim 4000 onderofficieren door de Commandant Luchtstrijdkrachten uitgenodigd om mee te praten en na te denken over de toekomst van het onderofficierskorps. Ruim 2200 collega’s ontmoetten elkaar op 7 oktober in Ahoy. Even terug naar de dag van de OnderofficiersExperience.

“Een dag om met elkaar te praten en te discussiëren over het hier en nu van ons korps.” Zo steekt Luchtmachtadjudant Fred Bruins van wal. “Maar ook om te praten over onze toekomst. We hoeven het niet altijd eens met elkaar te zijn, we zijn niet allemaal vrienden van elkaar, we hebben goede en minder goede collega’s, we hebben allemaal een mening en soms ook over elkaar. Maar we zijn wel 1 onderofficierskorps! Er is veel veranderd de afgelopen jaren en er zal de komende jaren nog meer veranderen. Ook onze positie is veranderd; sommigen zeggen zelfs verwaterd.” En dat is precies waarom deze dag is. Bruins: “Een initiatief dat alleen kan slagen heeft als diegenen waarover het gaat ook hun verantwoordelijkheid nemen.”

x

Goede ideeën

Bruins geeft aan dat de nieuwe concept Beleidsvisie Onderofficieren voor de luchtmacht op papier staat, maar dat dat tevens pas het begin is. “We hebben nu een gezamenlijke kans om echt wat te veranderen. 7500 luchtmachters, 4200 daarvan zijn onderofficier. Dus de verandering is aan ons en door ons. We kunnen en gaan hier niet van weglopen.”

Veel applaus krijgen de collega’s die hun ‘goede ideeën’ presenteren. 5 onderofficieren spreken over het verbeteren van producten die de luchtmacht gebruikt, van baanveegmachine tot een aanpassing op de F-35 helm. Het programma sluit af met een presentatie van de Commandant Air Force Senior NCO Academy, chief master sergeant Benjamin Caro, over ‘Empowerment’. 

x

Hoe nu verder?

Het is duidelijk dat 1 dag bij elkaar komen niet voldoende tijd en diepgang biedt om inhoudelijk op de concept beleidsvisie in te gaan. Daarom is inmiddels dan ook gestart met de Roadshows. Op ieder CLSK-onderdeel worden onderofficieren uitgenodigd om tijdens een verdiepingssessie inhoudelijk te discussiëren over de concept beleidsvisie. In een 2 uur durend programma waarbij de C-LSK en de Luchtmachtadjudant aanwezig zijn, wordt aan de hand van stellingen met elkaar gesproken en worden concrete afspraken gemaakt.

Foto's: John van Benten

Op 7 oktober niet aanwezig geweest? Bekijk dan de compilatie in onderstaande video.

Onderofficier spreekwoordelijke ruggengraat van organisatie
In april 2005 is de ‘Beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier in de Nederlandse krijgsmacht’ vastgesteld. Door de aard van de operationele inzet blijkt deze visie waardevoller dan ooit. De onderofficier wordt steeds vaker onder moeilijke omstandigheden ingezet en de rol en positie van de onderofficier is door deze ontwikkeling steeds belangrijker geworden. Hij geeft uitvoering aan plannen en taakopdrachten, hij vervult zijn werkzaamheden veelal in het hart van de uitvoering. De onderofficier geeft leiding op en aan de werkvloer. Hij is niet alleen de uitvoerder van opdrachten, maar ook de teamspeler bij uitstek.

Wederzijds vertrouwen en respect
De onderofficier dient, als het gaat over de inzetgereedheid van wapensystemen en materieel, te beschikken over een gedegen en vaak specialistische vakkennis, echter hij zal ook te allen tijde het militaire aspect moeten beheersen. Hij is de spreekwoordelijke ruggengraat van de Koninklijke Luchtmacht. Hiervoor moet de onderofficier eerlijk en duidelijk durven te zijn. Het is hierbij noodzakelijk dat op basis van wederzijds vertrouwen en respect men elkaar moet kunnen aanspreken. De onderofficier bij de Koninklijke Luchtmacht dient te beschikken over leiderschap, vakmanschap en mentorschap.

Opleiding
Er dient voor de functioneringsniveaus van de onderofficier een toegesneden opleidingsbeleid ontwikkeld te zijn. Dit moet ertoe leiden dat de onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht als militair met een hoge mate van vakdeskundigheid ingezet kan worden. De onderofficier dient telkens voor wat betreft zijn functioneren op het volgende functioneringsniveau te worden voorbereid. Gezien de centrale rol die de onderofficier vervult met betrekking tot zijn bijdrage aan de kwaliteit, veiligheid en continuïteit, is een doorlopende leerlijn noodzakelijk. Er dient voortdurend en gestructureerd te worden geïnvesteerd in de vorming en ontwikkeling van de onderofficier. Om deze doorlopende leerlijn te garanderen dient er een MD-beleid te worden ontwikkeld. Tijdens het doorlopen van de vier functioneringsniveaus (uitvoerder – begeleider – bewaker – adviseur) zal de onderofficier maatwerk- en niveauopleidingen moeten volgen die toegesneden zijn op het (verder) ontwikkelen van de daarvoor benodigde competenties. Opleiden op het juiste tijdstip en op maat is hierbij van wezenlijk belang.

Loopbaanbeleid
Een goede invulling van loopbaanmanagement is van belang voor een organisatie om zeker te kunnen stellen dat voor iedere functie nu en op termijn gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Daarnaast is het van belang om het personeel inzicht te geven in de (on)mogelijkheden op het gebied van loopbaanontwikkeling. Het investeren in de kwaliteit van de onderofficier dient een tweeledig doel; de onderofficier kan zich ontwikkelen en kwalificeren voor vervolgfuncties en de organisatie kan beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel.

Tekst: Sectie Communicatie Staf CLSK

Foto's: Fried-Jan van den Erebeemt