08

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 02 | 2015

Hoe zit dat nu met de Verklaring van Geen Bezwaar?

Tekst Robert den Hartog
Foto Arno Marchand

Tijdelijke Voorziening moet voorkomen dat personeel ontslag krijgt

Alle militaire- en de meeste burgerfuncties bij het Commando Luchtstrijdkrachten zijn vertrouwensfuncties. Dit houdt in dat bijna iedere CLSK-medewerker een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) moet hebben. Intrekking van de VGB leidt in de regel tot ontslag. De VGB wordt uitgegeven door de minister. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) voert daarvoor een veiligheidsonderzoek uit. Ze doet daarin ook onderzoek naar relaties van medewerkers. Belangrijk om te weten is dat de VGB kan worden ingetrokken wanneer uw partner in de afgelopen 5 jaar voor 3 maanden of langer in het buitenland verbleef en over deze periode geen gegevens te verkrijgen zijn. Het is namelijk zo dat Nederland niet met alle landen een overeenkomst heeft voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens.

Defensie wil voorkomen dat goed functionerende medewerkers door de hiervoor genoemde reden de organisatie moeten verlaten. Daarom is er nu een Tijdelijke Voorziening in het leven geroepen. Binnen Defensie en dus ook binnen het CLSK wordt maatwerk mogelijk gemaakt waardoor intrekking van de VGB niet tot ontslag hoeft te leiden. Medewerkers krijgen daarbij gedurende maximaal 5 jaar werkzaamheden opgedragen waarvoor geen VGB nodig is. Na afloop van deze periode kan de medewerker opnieuw solliciteren naar een vertrouwensfunctie waarvoor een VGB nodig is.

Om een beroep te doen op de regeling dient u voor 1 september 2015 een verzoek in te dienen bij Commandant Luchtstrijdkrachten. Bent u als CLSK-medewerker geplaatst bij een ander krijgsmachtdeel, dan dient u uw verzoek ook in bij de C-LSK. Heeft u een partner die in het buitenland verblijft of gedurende de afgelopen 5 jaar langdurig in het buitenland verbleef, dan dient u ook voor 1 september 2015 een beroep te doen op de regeling. Medewerkers van wie bekend is dat zij mogelijk in aanmerking komen voor de Tijdelijke Voorziening zijn persoonlijk geïnformeerd.

Alle medewerkers worden binnenkort per brief geïnformeerd over het partnerbeleid en de Tijdelijke Voorziening. Meer informatie over het partnerbeleid is te vinden op de intranetpagina van de MIVD. Met specifieke vragen over het partnerbeleid of de Tijdelijke Voorziening kunt u terecht bij uw beveiligingsfunctionaris.

Hoe werke het ook al weer met een Verklaring van Geen Bezwaar? Klik op de cijfers voor meer uitleg.

Vertrouwensfunctie

Alle militaire en de meeste burgerfuncties bij het CLSK zijn vertrouwensfuncties. Dit houdt in dat bijna iedere CLSK-medewerker een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) moet hebben. Er zijn verschillende niveaus in vertrouwensfuncties, afhankelijk van het soort informatie waarmee u werkt. De verschillende veiligheidsniveaus worden aangegeven met een letter. A-, B- en C-functies komen voor bij het ministerie van Defensie en defensieorderbedrijven. De Koninklijke Marechaussee heeft D- en E-functies.

Inhoud VGB

De vragen voor een Verklaring van Geen Bezwaar gaan onder meer over uw burgerlijke staat, uw partner en familierelaties. Maar ook over uw justitiële gegevens, persoonlijke gedragingen, woonplaats en financiële situatie. De MIVD kijkt vooral of u voldoende integer bent, in alle gevallen op betrouwbare wijze uw werkzaamheden zult uitvoeren en niet kwetsbaar bent.

Uitslag VGB

Na ongeveer 8 weken krijgt de opdrachtgever de uitslag van uw onderzoek. Als aanvullende gegevens nodig zijn – bijvoorbeeld uit het buitenland – wordt de klok stopgezet totdat de MIVD de gegevens heeft ontvangen.

Weigeren en intrekken VGB

De minister van Defensie kan weigeren u een VGB te geven, of, als u reeds werkzaam bent op een vertrouwensfunctie, uw VGB intrekken. Bijvoorbeeld omdat u of uw partner in het verleden veroordeeld bent/is voor bepaalde zaken, een transactie of een strafbeschikking heeft geaccepteerd, ernstige financiële problemen heeft, verslaafd bent aan alcohol, drugs of gokken relevante informatie heeft achtergehouden, lid bent van een criminele of terroristische organisatie of deze steunt, lange tijd in het buitenland bent/is geweest en de MIVD geen gegevens over die periode kan verkrijgen of er andere omstandigheden of gedragingen zijn waardoor u niet in alle gevallen uw functie trouw kunt uitvoeren.

Geldigheid

De uitslag van uw veiligheidsonderzoek is in principe 5 jaar geldig, in sommige gevallen zelfs 10 jaar. Door omstandigheden kan er eerder een nieuw veiligheidsonderzoek volgen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe partner krijgt of in verband met (verdenking van) het plegen van een strafbaar? feit. Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau is een nieuw veiligheidsonderzoek vereist, waarvoor u schriftelijk toestemming dient te geven.

Zienswijze en bezwaar

Indien u een voornemen tot intrekking van uw VGB krijgt, kunt u binnen 20 werkdagen schriftelijk uw mening geven. Bent u het dan alsnog niet eens met de uitslag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.