Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

Spetterende verjaardag van Missie Max

Missie Max viert feest. En wel vanwege de 10e editie van deze speciale dag, voor het thuisfront van degenen op uitzending. Voor de 1.400 gasten werd evenementenlocatie Hart van Holland in Nijkerk eind november omgetoverd tot één grote feestzaal. 

Naast optredens van Thomas Berge, Nielson, entertainmentband Sonny’s Inc en de militaire orkesten, die allen de zaal uitstekend wisten te vermaken, waren er voor de kleintjes tal van activiteiten. Het thuisfront kreeg bovendien weer de kans om een videoboodschap op te nemen of een ‘goodybag’ te versturen naar hun relaties. Zoals Nicole, die van de gelegenheid gebruik maakt om niet alleen cadeautjes naar haar Bart te sturen, maar ook zijn sportschoenen. “Die is ie vergeten”, grinnikt ze.

x

Brochure op maat voor werkgevers reservisten

Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, in november officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.

In de praktijk is het soms lastig om de inzet van werknemers als reservist te organiseren. Bedrijven ervaren niet altijd de voordelen. Tenslotte moet het werk tijdens de afwezigheid van de reservist wel opgevangen worden. Onbekendheid met rechten en plichten staat een soepele inzet soms ook in de weg. De brochure geeft onder meer inzicht in het inzetproces van een reservist. Ook financiën, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden komen aan bod. Defensie maakte de brochures samen met provincies en waterschappen. Een ‘handreiking op maat’ komt er ook voor gemeenten.

CDS trots op veerkracht Irak en Mali-gangers

Op 30 november kregen 300 Nederlandse militairen in Zwolle de Herinneringsmedaille Internationale Missies voor hun bijdrage aan de operaties in Mali en Irak.

De CDS, luitenant-admiraal Rob Bauer, lichtte er een paar bijzondere verhalen uit. Zoals dat van de kleine club die de Peshmerga snipertraining gaf. “Op dag 1 werd er al een beroep gedaan op de vindingrijkheid van sergeant Andries toen de Peshmerga aankwamen met 5 Roemeense namaak Dragunov snipergeweren. Kapotte, namaak Dragunovs …”

De CDS vertelde dat de onderofficier zich niet uit het veld liet slaan en van 5 halve, 3 hele geweren wist te maken. “En het kapotte PGW-antimaterieelgeweer maakte hij ook. Zo kon de training doorgaan. Uiteindelijk leverde onze sergeant goedgetrainde scherpschutters af.”

In Mali was 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel één van de hofleveranciers. Bauer memoreerde dat ze het vorig jaar flink voor de kiezen kregen met de dood van korporaal Kevin Roggeveld en sergeant-1 Henry Hoving. “Het feit dat jullie de motivatie en kracht hadden om de missie in Mali wederom volgens de hoogste standaarden uit te voeren, zegt veel over de veerkracht en professionaliteit. Volgens commandant luitenant-kolonel Strick maakte het verlies jullie sterker. Jullie hebben elkaar erdoorheen gesleept. Dat vervult mij met trots. Daar maak ik een diepe buiging voor.”

Landmacht loopt voorop met innovatieve MilSenz

De landmacht en KPN gaan verder samenwerken aan de MilSenz. Deze innovatieve sensor heeft het formaat van een softbal, waarmee militairen terreindelen in de gaten kunnen houden waar ze geen direct zicht op hebben. Zo kunnen ze vanuit een veilige positie vijandelijke elementen waarnemen en eventueel actie ondernemen. In november ondertekenden brigadegeneraal Hans Damen en de heer Gerard Schiebroek van KPN het contract.

“De MilSenz is een innovatie die de landmacht en KPN samen hebben bedacht, getest en gelanceerd,” vertelt Directeur Corporate Sales van KPN, de heer Gerard Schiebroek. “Deze samenwerking vind ik een mooi voorbeeld van innovatie over de as van de business. Dit gaat veel verder dan de traditionele klant-leverancierrelatie. Veel bedrijven en andere overheden kunnen aan deze samenwerking een voorbeeld nemen. Daar loopt de landmacht echt in voorop.”

Defensie intensiveert samenwerking voor cybersecurity

Defensie, ondernemersorganisatie FME en de Regionale Opleidingscentra breiden de samenwerking uit qua opleidingen en uitwisseling van personeel. Hiervoor tekenden de partijen in november een overeenkomst, die onder meer leidt tot het gezamenlijk ontwikkelen van lespakketten.

De deal moet ook zorgen voor meer bewustzijn en een breder gedeelde verantwoordelijkheid voor de Nederlandse cyberveiligheid. De ondertekening volgt uit de Future Force Conference 2015, waar Defensie samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten de mogelijkheden tot samenwerking besprak. Plaatsvervangend CDS luitenant-generaal Martin Wijnen: “Dit is een schoolvoorbeeld van wat wij een Adaptieve Krijgsmacht noemen. Een krijgsmacht die nauw samenwerkt met externe partners om samen een gemeenschappelijk doel te bereiken.” 

Luchtmobiele Brigade viert zilveren jubileum

“Welkom thuis”, zo begroette commandant brigadegeneraal Ron Smits de circa 1.000 rode baretten die waren afgekomen op de reünie. De eenheid vierde deze maand haar 25-jarig bestaan in Schaarsbergen.

Begin jaren ‘90 besloot minister Relus ter Beek tot de oprichting van een snel inzetbare eenheid van beroepsmilitairen. Van bescherming van het NAVO-grondgebied was na het wegvallen van het Warschaupact nauwelijks sprake meer en de dienstplicht liep op zijn laatste benen. Aanvankelijk zou de brigade vanaf 1998 inzetbaar moeten zijn, maar al in 1995 ging 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel voor het eerst op missie naar Bosnië-Herzegovina. Die 25-jarige geschiedenis is opgetekend in een boek (Silver Falcon, 25 jaar Luchtmobiel) dat alle reünisten kregen. “Er is in die jaren veel veranderd binnen onze brigade, maar de mentaliteit onder de rode baret is nog steeds dezelfde”, constateerde generaal Smits.

Inmiddels is er een Vereniging Vrienden van de Rode Baret opgericht die de ongeveer 11.000 (oud-)militairen met een rode baret wil binden. Het is de bedoeling dat die vereniging over 5 jaar de reünie in Assen houdt.