09

Dit artikel hoort bij: Landmacht 01

Zijn strijd is gestreden

Tekst KAP Arjen de Boer & Djenna Perreijn
Foto SGT Hille Hillinga, KPL Jasper Verolme | Video: MCD

Waardig laatste eerbetoon voor luitenant-generaal Ted Meines

“Ik houd van jullie”. Zo sloot de onlangs overleden luitenant-generaal b.d. Ted Meines zijn speeches steevast af. En zij hielden van hem. Nabestaanden, actief dienende militairen en veteranen namen vorige maand afscheid van de veteranenoudste. Een indrukwekkend eerbetoon aan een oorlogsheld, Indiëganger en bovenal ‘vader der veteranen’. “Herdenking, reünie of bijeenkomst; hij miste er geen.”

Een microfoon had hij niet nodig. Een speechschrijver trouwens ook niet. Ted Meines was de afgelopen decennia een graag geziene vaste gast bij allerlei plechtigheden. Daar verkondigde hij vol passie zijn boodschap van én voor de veteranen: ‘be yourself, be good and tell it’. Die 7 woorden staan ook op de rouwkaart. Ted Meines overleed zaterdag 24 december 2016 op 95-jarige leeftijd. “Als Ted zou meekijken, en ik ga ervan uit dat hij dat vandaag doet, zou hij zeggen: ‘dat ziet er netjes uit,’” vertelt voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Cees de Veer tijdens het rouwbeklag op 3 januari. Op de Legerplaats bij Oldebroek (’t Harde) werd met alle égards afscheid genomen. Zo’n 170 oudgedienden meldden zich via het Veteranenplatform aan voor de erehaag langs de rouwstoet. 

Zo’n 170 veteranen vormen samen met reservisten en actief dienende militairen een erehaag langs de kilometers lange route van de rouwstoet.

Begrip

Over de grote opkomst is niemand verbaasd. Meines heeft zich de afgelopen decennia sterk gemaakt voor ‘zijn’ veteranen. Toen hij in 1950 als oorlogsvrijwilliger terugkeerde uit Indië, proefde hij weinig waardering voor zijn dienstplichtige collega’s. “Men had weinig begrip voor de koloniale oorlog. Ook de nazorg was toentertijd niet zo vanzelfsprekend als nu,” weet Leen Noordzij, generaal-majoor b.d. Tot 2012 was Noordzij voorzitter van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers (VOMI). “Zo is het begonnen, maar ook de laatste jaren kwam ik Meines wel 3 of 4 keer per week tegen. Herdenking, reünie of veteranenbijeenkomst; hij miste er geen. Vooral bij zulke gelegenheden zal ik hem missen. Het zal leeg zijn.”

‘Meines was aardig en charmant, maar ook een echte doordouwer’ (Leen Noordzij, generaal-majoor b.d.)

Verzet

De overheid kwam tot een beleid dat leidde tot een veteranenwet. Een gevolg was de oprichting van het Veteranenplatform in 1989, waar Meines de eerste voorzitter van werd. Noordzij noemt Meines aardig en charmant, maar ook een echte doordouwer. “Hij nam geen genoegen met ‘nee’, en was niet bang zijn contacten in te zetten. Of dat nu de premier, koning Willem-Alexander of prins Bernhard was.” Aan die laatste beloofde hij te zorgen voor de veteranen, toen de prins op zijn sterfbed lag. “En dat deed hij vol overgave.” Daarnaast staat Meines ook bekend als oorlogsheld. De verzetsman hielp in de Tweede Wereldoorlog tientallen Joodse kinderen te vluchten naar Zuid-Limburg. Met gevaar voor eigen leven regelde hij een veilige plaats voor hen. De verdiensten leverde hem de titel ‘ereburger van de staat Israël’ en een Yad Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden op. 

De kist van luitenant-generaal Meines ligt op een omgebouwde 25-ponder. Er zit een speciale constructie bovenop de vuurmond van het kanon, waarop de kist ligt. Wanneer de kist halt houdt op de Knobbel klinken tegelijkertijd 4 kanonschoten.

‘Dat veteranen hem ontzettend dankbaar zijn, wist ik al, maar merk ik vandaag in alle hevigheid’ (Sonja Meines, dochter)

Makkers

4 kanonschoten worden afgevuurd, wanneer de kist onder de nationale driekleur op de Knobbel halt houdt. Bij aankomst bij de Wachtmeester Kruithof Kantine speelt de Fanfare Bereden Wapens de Artilleriemars. Volgens Sonja Meines was ’t Harde als een tweede thuis voor haar vader. “Hij heeft hier veel mooie herinneringen. Het is fijn dat zoveel veteranen vandaag persoonlijk en waardig afscheid kunnen nemen. Ze zijn hem ontzettend dankbaar. Dat wist ik al, maar merk ik vandaag in alle hevigheid. Hij hield van hen, noemde ze zijn makkers.”
Daarin herkent Gerard Hendriks zich wel. De president van veteranenclub Royal Canadian Legion is zelf ook oudgediende. “Meines heeft veel bereikt voor ons, zijn afscheid raakt mij dus persoonlijk. Ik zal hem herinneren als een kameraad voor alle veteranen.” Volgens Cees de Veer was Meines niet alleen een kameraad, maar zelfs een vader. “Alsof ouders hun jongens aan hem gaven. Zo zag hij het.”

De draagploeg draagt de kist van luitenant-generaal Meines de Wachtmeester Kruithof Kantine in. Daar vindt het rouwbeklag plaats.

Begrafenis

2 dagen na het rouwbeklag vindt de begrafenis plaats in Zoetermeer. Hoogwaardigheidsbekleders - onder wie commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp - betonen hun laatste eer aan Ted Meines. “Zelfs toen ik hem een week voor zijn overlijden bezocht, maakte hij zich nog druk over zijn veteranen. Je hebt je belofte aan prins Bernhard meer dan waargemaakt,” zo spreekt Middendorp. “Mission accomplished. Rust in vrede, oude krijger.”

De familie van luitenant-generaal Meines, onder wie zoon en dochter, nemen afscheid.
Op de begrafenis in Zoetermeer nemen nabestaanden en hoogwaardigheidsbekleders afscheid van luitenant-generaal Meines. Onder hen Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Hoïtink.

Bekijk hier het interview met luitenant-generaal b.d. Ted Meines dat we maakten in de zomer van 2016.

“Mission accomplished. Rust in vrede, oude krijger.”