x

Landmacht onderzoekt Ranger-concept

Eenheden van 11 Luchtmobiele Brigade, het KCT en het OOCL gaan onderzoeken hoe het Ranger-concept kan worden toegepast. Hiervoor startte op 30 augustus in Schaarsbergen het concept-development en experimentation (CD&E)-traject van Ranger.

De landmacht wil het optreden van de Special Forces van het KCT en de overige eenheden beter op elkaar laten aansluiten. Reden om te onderzoeken of de uitvoering, organisatie en training van specialistische ondersteuning aan Special Operations Forces de hoofdtaak kan worden van 1 eenheid. De hulp is nodig op het gebied van gevechtseenheden en gevechtsondersteunende eenheden. Een beslissing om de eenheid ook echt op te richten, hangt af van de uitkomsten van het CD&E-traject en de doorontwikkeling van de krijgsmacht. 

101 GNBAT wapent Veluwe tegen vuur

Het Waterboordetachement van 101 Geniebataljon boorde in augustus meerdere waterputten in de regio rondom Kootwijk. Dit deel van de Veluwe is volgens de risico-index een rood gebied. De aanleg van calamiteitenputten is een nationale taak van Defensie.

Ondanks de natte zomer blijkt dat geen overbodige opdracht. De brandweer kon in augustus een grote duinbrand bij Schoorl bedwingen mede dankzij een door Defensie aangelegde put.

Een optelsom van onder meer begroeiing, bereikbaarheid en de beschikbaarheid van bluswater bepaalt de kwetsbaarheid van een gebied in geval van brand. Het waterboordetachement legde rondom Kootwijk een driehoek van calamiteitenputten aan langs de randen van het natuurgebied. Een grote bosbrand kan nu vanaf de kop én vanuit de flanken worden bestreden. Om een watercapaciteit van 90 kuub per uur te garanderen, boorden de genisten tot ruim 65 meter diep.

x

C-LAS Beulen bezoekt MINUSMA

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen bezocht eind augustus de Nederlandse militairen in Mali. Zowel in Bamako als in Gao werd luitenant-generaal Beulen bijgepraat over de jongste ontwikkelingen. Ook sprak hij tijdens een meet & greet met militairen over hun welzijn.

Verder ontmoette Beulen de gouverneur van Gao, Seydou Traoré, en de commandant van het Malinese leger in de regio Gao, kolonel Oumar Diallo. Beiden zeiden veel respect te hebben voor de wijze waarop de Nederlandse MINUSMA-militairen hun taak uitvoeren. 

x

Afrika lift mee op KL-kennis

Het OOCL, 13 Lichte Brigade en 1 CMICo ondersteunden in augustus de internationale oefening Southern Accord 2016 in Malawi.

US Army Africa, een Amerikaanse landmachteenheid, bereidt tijdens Accord-oefeningen Afrikaanse militairen voor op operaties in hun eigen werelddeel. Ditmaal lag de nadruk op rampenmanagement in Malawi, dat vaak te kampen heeft met overstromingen. Daarnaast was er aandacht voor de bijdrage aan de VN-vredesoperatie MONUSCO in Congo.

Naast gastland Malawi namen militairen uit Angola, Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland en Zambia deel aan de oefening. De Nederlandse inbreng – onder meer rampenmanagement, geneeskunde, genie, logistiek, inlichtingen en verbindingen – werd zeer gewaardeerd door zowel de organiserende als oefenende eenheden.

KL ondersteunt KMar op Schiphol

De Luchtmobiele Brigade heeft in augustus collega’s van de Koninklijke Marechaussee gesteund op Schiphol omdat er extra veiligheidsmaatregelen waren. Zo was er ‘groen’ te zien bij de controles op de toegangswegen rond het vliegveld.

Deze steun zorgde ervoor dat de extra veiligheidsmaatregelen op Schiphol zo min mogelijk ten koste gingen van andere taken van de KMar, bijvoorbeeld de inzet voor Hoog Risico Beveiliging elders in Nederland. De ondersteunende eenheden volgden op het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee een specifieke inzettraining. De inzet was van tijdelijke aard en is inmiddels weer stopgezet. Kijk op https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2016/07/01_extra_inzet_schiphol_07-2016 voor het complete verhaal over de grootschalige operatie.