Tekst KAP Wouter Helders
Foto SGT Hille Hillinga

Malinese KMA stoomt militairen klaar voor strijd

In Koulikoro, een slaperig stadje op 60 kilometer van de Malinese hoofdstad Bamako, werken Malinese militairen en hun Europese instructeurs zich in het zweet. De European Union Training Mission in Mali (EUTM) krikt het niveau van de Malinese strijdkrachten op. Er zijn nogal wat niveauverschillen binnen de gelederen, legt opperwachtmeester Tjerk Schoenmaker uit. “Sommigen zijn al jaren in dienst en hebben de nodige gevechtservaring, anderen komen net kijken. Om die verschillen in ervaring glad te strijken, moet iedere Malinese militair deze training doorlopen.”

^ Europese instructeurs geven soldaten les in het Frans en – met behulp van tolken – in de lokale taal Bambara. Op het programma staan militaire basisvaardigheden als het herkennen van munitie en kaartlezen. De op Franse leest geschoolde trainingen verschillen weinig van de Europese. Wel wijken de lesmethoden af. Niet iedereen kan lezen en schrijven en de instructeurs werken dus veel met plaatjes en praktijklessen. 

^ Op de École Militaire Interarmes, de Malinese evenknie van de Koninklijke Militaire Academie, worden Malinese officieren in spe opgeleid, terwijl Malinese manschappen getraind worden in zaken als schieten, sociale patrouilles, het omgaan met bermbommen en andere militaire basisvaardigheden. Schoenmaker, de enige Nederlander in EUTM, zit sinds mei in het gebied. Hij is niet ontevreden over de missie: “De lessen zitten goed in elkaar.” Ook aan motivatie ontbreekt het de militairen niet. Schoenmaker: “De Malinese militairen zijn erg trots. Hun uniform geeft ze aanzien, ze hebben een vast inkomen en de training maakt zeker betere militairen van ze.”

^ Zelf is Schoenmaker geen instructeur. Hij werkt in Koulikoro bij de Force Protection en is voor hen de liaison officer naar de staf van de Training Force van EUTM in Koulikoro. Ook helpt hij zijn Belgische collega sergeant-majoor Timmy de Beir bij het verzamelen en analyseren van inlichtingen. Zo gaan de 2 een aantal keer per week op sociale patrouille in het gebied. De Beir: “Er is weinig weerstand tegen onze aanwezigheid. De mensen zijn vriendelijk en de kinderen rennen overal enthousiast achter je aan.” Schoenmaker, die al een paar woorden Bambara geleerd heeft om het ijs te kunnen breken, vult aan: “De bevolking weet vaak wat er speelt in de omgeving. Zij zijn onze beste beveiliging.” 

^ De missie omvat circa 500 militairen uit 22 EU-lidstaten en Montenegro en Servië. Die moeten het Malinese leger bijstaan om de soevereiniteit over het grondgebied te bewaren en terroristische en criminele bedreigingen te elimineren. Naast Koulikoro zit er ook een afvaardiging van EUTM in Bamako. Op de foto een deel van het oefenterrein.

^ Cadiwagens en mobiele veldkeukens zijn nog niet in het Malinese leger opgenomen. De mannen bereiden hun voedsel zelf, in een primitieve keuken op het kamp.