x

EOD vernietigt Schipholbommen

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft op 1 oktober 2 zware vliegtuigbommen geruimd die begin vorige maand langs de A4 bij Schiphol werden gevonden. Het gevaarlijkste werk deden de 6 EOD’ers al in de nacht van maandag op dinsdag. Toen verwijderden ze de bijzondere ontstekers.

Bij dit ‘voorgespannen slagpinveertype’ zorgen onjuiste handelingen en bewegingen namelijk alsnog voor het ontploffen van de bom. Met zogenoemde raketklemplaten draaiden de militairen met succes de ontstekers uit de bommen. “Een unieke locatie en unieke ontstekers; één van mijn mooiere klussen”, vertelt explosievenruimer Emiel. Het ging om een setje 1000-ponders van Amerikaanse makelij, met elk 264 kilo springstof. De bommen waren gevonden door een civiel opsporingsbedrijf. Het demonteren en vernietigen mag alleen door de EOD worden gedaan. Op het strand van Bloemendaal vonden de wapens hun definitieve einde.

x

Handvol pathfinders gecertificeerd

4 militairen van het Pathfinder peloton kregen op 1 oktober het certificaat Tactical Landingzone Safety Officer (TLSO) uitgereikt uit handen van majoor Erik Boels. De rode baretten werden afgelopen zomer tijdens een oefening van het European Air Transport Command in het Portugese Beja door Engelse collega’s opgeleid voor deze belangrijke taak.

Normaal gesproken worden er jaarlijks slechts 2 pathfinders in Groot Brittannië opgeleid tot TLSO-er. De pathfinders zijn gecertificeerd om mogelijke landingstrips voor militaire transportvliegtuigen te identificeren, veilig te stellen en te onderzoeken. Daarnaast loodsen ze vliegtuigen naar binnen.

Tijdens de oefening in Portugal deed zich de unieke kans voor om meer pathfinders op te leiden. De luchtmobielers grepen deze met beide handen aan. Daardoor is het aantal gecertificeerde TLSO-ers van de brigade ineens verdubbeld. Hiermee is wederom een belangrijke stap in de doorontwikkeling van het airmanoeuvre-optreden gezet.

x

Genisten analyseren bruggen Estland

Militairen van 101 Geniebataljon voerden onlangs op verzoek van Estland een aantal brugverkenningen uit. Doel was het in kaart brengen van de bruggen op en rond het militaire terrein Tapa. De Baltische staat heeft hier behoefte aan vanwege het toenemend aantal oefenende NAVO-troepen.

Kan een CV90 over de brug of houdt deze met moeite een lichte jeep? Voor oefenende eenheden zijn deze terreinanalyses essentieel. De gegevens van de bruggen in Estland zijn echter niet meer accuraat. Aan adjudant Jan Willem de taak om samen met een samengestelde genieverkennersgroep de bestaande infrastructuur in kaart te brengen en te analyseren. “Elk voertuig heeft een zogeheten Military Load Classification, oftewel het gewicht. Door de bruggen te onderzoeken op toestand en draagkracht, weten we welke MLC’s relevant zijn.”

Band met Estland

Estland kocht vorig jaar 44 Nederlandse CV90-infanteriegevechtsvoertuigen. De overeenkomst leidde tot een verdieping van de samenwerking tussen beide landen. De landstrijdkrachten bekrachtigden dit onder meer tijdens de in februari gehouden oefening Baltic Bison.

x

Nieuwe artikelen voor landmachters

Dit najaar start het KPU-bedrijf met het leveren van nieuwe artikelen voor landmachters. Deze producten worden ingevoerd op verzoek van het CLAS. Tijdens het gebruikersoverleg tussen beide partijen werd besproken wat de wensen zijn, waarna Staf CLAS hier geld voor reserveerde en de artikelen bestelde.

Collega’s met een manoeuvrepakket krijgen dit najaar allemaal Gamaschen; hoezen voor over de schoenen, zodat er geen water in loopt. Vanaf deze maand ontvangt iedere landmachter een ballistische bril. In de eerste helft van 2016 worden onder meer het combatshirt woodland, de winddichte smockjas en nomex handschoenen verwacht. In de tweede helft van 2016 en begin 2017 start het KPU met de uitrol van de soft shell jas, de tactische hoofdlamp en de handschoen koudweer. De doorontwikkeling van het standaard GVT-pakket is hiermee nog niet afgerond. Door continu in gesprek te blijven zorgen KPU en CLAS ervoor dat alle producten aan de gebruikseisen blijven voldoen.

Verbetering van Individueel Opleidingsplan

Eerder meldden we al dat het Individueel Opleidingsplan (IOP) van landmachtmilitairen flink op de schop gaat. Een opschoning is nodig omdat het computersysteem vol fouten en achterhaalde informatie staat. Door de vervuiling is niet altijd duidelijk of medewerkers aan de opleidingseisen voldoen en kunnen benodigde opleidingen niet altijd worden toegewezen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gereedheid van individu én eenheid.

De vervuiling is ontstaan doordat onder andere oude IOP-aanvragen in het systeem blijven staan. Ook hebben medewerkers veel opleidingen aangevraagd die relatief weinig met hun werk te maken hebben. Verder telt het systeem bijna 2.600 inactieve opleidingen, die niet meer worden gegeven.

Maatregelen

Het CLAS wil met een centrale opschoning weer grip krijgen op de opleidingsplannen. Het JIVC, dat eind dit jaar met de opruimwerkzaamheden begint, hanteert hierbij de volgende criteria:

  • Het gaat alleen om functieopleidingen met een datum gewenste voltooiing voor 01/01/2014.
  • Functieopleidingen worden geannuleerd, niet verwijderd.
  • Inactieve opleidingen worden uit het systeem geschrapt.
  • Alleen IOP’en van binnen het CLAS geplaatste KL-militairen worden geschoond. 

Voorkomen

De personeelsdienst moet vervuiling in de toekomst voorkomen. Oude, irrelevante opleidingsaanvragen worden geannuleerd. De personeelsdienst vult het IOP van de medewerker met relevantie functieopleidingen. Militairen van wie het IOP wordt geschoond, krijgen een e-mail over wat dit voor hun betekent. De opleidingsfunctionaris van de eigen eenheid kan eventuele vragen beantwoorden.