07

Dit artikel hoort bij: Landmacht 09

Groen en blauw bij de grens

Tekst Patrick Regan
Foto Phil Nijhuis

Landmacht ondersteunt Mobiel Toezicht Veiligheid

De Koninklijke Marechaussee is 17 september begonnen met extra controles bij de grens. De landmacht ondersteunt de KMar hierbij. De uitbreiding van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) is nodig om beter zicht te krijgen op de groeiende migrantenstroom naar Nederland. 6 vragen over deze controles.

Wat is Mobiel Toezicht Veiligheid?

Mobiele checks. De Koninklijke Marechaussee staat dus niet op vaste plaatsen. De controles zijn steekproefsgewijs en vinden plaats op de weg, op luchthavens, in zeehavens en internationale treinen. Beter zicht krijgen op vluchtelingenstromen is een belangrijk doel van het MTV. Daarnaast moet het illegale migratie aanpakken en mensensmokkelaars opsporen.  Het Vreemdelingenbesluit biedt de juridische mogelijkheid om de MTV-controles bij verhoogde instroom, zoals nu het geval is, tijdelijk te verdubbelen

Voordat de landmachters aan de grens staan, krijgen zij een briefing op het OTCKMar in Apeldoorn. Hier horen zij meer over hun taken. Foto: KPL-1 Zadrach Salampessy.

Op basis waarvan worden voertuigen van de weg gehaald?

De KMar werkt op basis van inlichtingen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er in een gebied mensensmokkelaars actief zijn, worden daar de controles geïntensiveerd. Tijdens MTV-controles fungeert het systeem @MIGO-BORAS als technisch hulpmiddel. Het camerasysteem boven de weg selecteert op basis van risicoprofielen bepaalde voertuigen. 

Op, onder en binnenin. Elk hoekje van de vrachtwagens wordt doorzocht. De ondersteuning vindt plaats op basis van de regeling Militaire Steunverlening in het openbaar belang.

Wat gebeurt er als vluchtelingen achterin de wagens worden aangetroffen?

Vluchtelingen worden, als zij asiel aanvragen, geregistreerd en doorverwezen naar Ter Apel of één van de andere aanmeldcentra in het land. Daar stromen zij het vreemdelingentraject in. Onderzoek moet uitwijzen of de chauffeur niets afwist van de verstekelingen. Anders wordt hij aangehouden op verdenking van mensensmokkel en doet de marechaussee verder onderzoek. Teamleider bij Brigade Oostgrens-Midden eerste luitenant Andor: “Met een simpel ‘ik wist er niets van af, komen ze niet weg’.”

Tijdens een controle bij de Duits-Nederlandse grensovergang bij Babberich halen motorrijders steekproefsgewijs vrachtwagens en bestelbusjes van de weg.

De landmacht biedt ondersteuning, waarom?

Een mobiele controle wordt altijd in duo’s gedaan. Door een opsporingsambtenaar van de KMar te koppelen aan een landmachtmilitair kunnen meer controles tegelijk plaatsvinden. Militairen hebben echter geen bevoegdheid zoals een opsporingsambtenaar. Daarom zijn bepaalde taken voor hen gereserveerd. Ze verzorgen bijvoorbeeld de controle in en rond het voertuig.

Zo worden er in enkele uren tientallen vrachtwagens gecontroleerd. Bij deze controle langs de A12 bleef het rustig. Wél trof diezelfde nacht de KMar in een bus langs de A67 28 vluchtelingen aan.

Zijn militairen voldoende getraind voor dit werk?

Infanteristen hebben expertise in het doorzoeken van verborgen ruimtes, dus ook met geprepareerde ruimtes in vrachtwagens. Ook kunnen ze goed waarnemen. Voordat de ‘landmachters’ met de marechaussee aan de grens staan, krijgen zij een briefing op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar in Apeldoorn. Daar leren ze wat een opsporingsambtenaar doet en welke bevoegdheden de militairen hebben.

Hoe verliep de eerste samenwerking?

Volgens teamleider Andor verliep het goed. “De militairen waren op energieke wijze bezig. Ze klommen op, onder en in de wagens. Bovendien is het efficiënt. Daar waar nu ‘groen’ staat, houden wij capaciteit over om op andere plekken te controleren.” Ook de ingevlogen korporaal Dominique (11 Luchtmobiele Brigade, red.) is positief: “Zij namen ons serieus. In korte tijd hebben we veel van elkaar geleerd. Ook verliep de communicatie met mijn partner, wachtmeester Erwin, uitstekend.”