Nauwelijks te overtreffen

Na Prinsjesdag weten we officieel dat Defensie er per jaar 100 miljoen euro bij krijgt. Daarnaast is er een motie aangenomen waarin staat dat, indien mogelijk, er nog meer geld naar Defensie gaat. Ik weet niet hoe u dit ervaart, maar ik ben blij dat er tekenen van een mogelijke trendbreuk zijn. Reden om de polonaise te lopen? Zeker niet. Het is te weinig om onze bedrijfsvoering écht goed te laten lopen en zeker niet genoeg om te vernieuwen. Maar het is wel beter nieuws dan vorig jaar. Toen we hoorden dat Assen moest sluiten en 45 Pantserinfanteriebataljon zou worden opgeheven. Kortom, ik ben minder somber maar nog lang niet euforisch. Temeer omdat parallel aan Prinsjesdag en de Miljoenennota de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden lopen. Dit zal mogelijk leiden tot een grondige herziening van het stelsel, maar daarnaast is het ook belangrijk dat er loonruimte ontstaat omdat u dat, na 5 jaar stilstand, echt verdient! 

x

Binnen de KL zeggen we bijna altijd ‘ja’, ook al kan het eigenlijk niet. Dat is onze grootste kracht, maar soms ook onze grootste valkuil. Want sommigen verwarren onze ‘can do’-mentaliteit met de opvatting: ‘er kan dus nog wel wat af’. Daarin zijn we te ver gegaan; niet alleen het vet is weggesneden maar ook vlees en zelfs bot! Ik zeg dit om onderstaande in de juiste context te plaatsen. Ik vind dat we de laatste weken een ongekende topprestatie hebben geleverd! Waarom? 

x

·      We hebben ruim duizend collega’s op missie. Wereldwijd. Zonder ons gebeurt er heel weinig, want wij zijn niet alleen de landcomponent van de krijgsmacht maar ook de operationele ondersteuner van meerdere missies.

·      We slagen met vlag en wimpel voor de voorbereidingen op de NRF 2015. Het hoofdkwartier van 1(German/Netherlands) Corps wordt door NATO op alle gebieden bestempeld als ‘Excellent’: een unieke prestatie. En in Noorwegen laat 11 Air Manoeuvre Brigade zien dat ze 3000 militairen uit vele landen kan leiden. Het Operationeel Ondersteuningscommando Land bewijst op haar beurt de logistieke ondersteuning klemvast te hebben.

·      Prinsjesdag was onmogelijk zonder de KL. RMC West in the lead en vele landmachters op de mat.

·      In Hilversum is het OOCL, gesteund door de Nationale Reserve, nog steeds bezig met de identificatie van de slachtoffers van MH17.

·      De herdenking van operatie Market Garden is waardig verlopen. Vooral door de fenomenale wijze waarop velen van de landmacht direct en indirect hebben ondersteund. Een geweldig podium voor KL200!

·      En intussen blijft nationale inzet spelen en gaan we door met onze bedrijfsvoering. Met onze burgers als robuuste vakmensen, waarbij de ‘winkel’ nooit is gesloten.

x

Wachten op de beloning

CLAS-militairen en burgers zijn trots op hun werk maar kloppen zichzelf nimmer op de borst. Daarom zeg ik het: U allen verdient een groot compliment! Wat de afgelopen weken is geflikt, is nauwelijks te overtreffen. Dat was echt doorgaan waar anderen stoppen! Nu wachten op de verdiende beloning; namelijk genoeg middelen om ons werk te kunnen doen en zicht op de toekomst. Om Nederland veilig te kunnen houden in een wereld waarin het kwaad ons nadert. Pas als dat besef er is en wordt omgezet in daden, wordt het misschien tijd voor de polonaise.