x

CBRN-militairen trainen ‘Ebola teams’

Militairen van het Defensie CBRN Centrum hebben vorige week 3 teams van de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland getraind in de aan- en uitkleedprocedures van beschermende kleding. Ook beoefenden de teams het transport van 2 vermoedelijke Ebola-patiënten naar het VU Medisch Centrum. Uit de samenwerking werden waardevolle lessen getrokken. 

Eerder ondersteunde de CBRN-eenheid uit Vught al de ‘projectgroep Ebola-isolatie’ en medewerkers van het tijdelijke ‘Ebola-team Amsterdam’. Ambulanceteams uit Hoofddorp en de GGD Haarlem komen nog aan de beurt. De oefening leidde tot een aantal maatregelen. Zo is een eerste versie van het Ebola-protocol opgesteld. Op basis van nieuwe inzichten en in samenwerking met het RIVM en medische centra wordt het protocol nog aangepast. Met het Leids Universitair Medisch Centrum zijn afspraken gemaakt over eventuele repatriëring van patiënten. Ook is de capaciteit voor strikt isolatietransport verder uitgebreid.

x
Rood Koord

Rood Erekoord voor kordaat optreden

Soldaat-1 Bella van der Weerd van 45 Pantserinfanteriebataljon heeft onlangs op de Johannes Postkazerne in Havelte het Rode Erekoord gekregen. Van der Weerd kreeg het ereteken omdat zij deze zomer het leven van een verkeersregelaar redde.

De vrouwelijke militair was die dag op weg naar huis na een bezoek aan een beurs in Lelystad. Van der Weerd zat in een pendelbus die zich vlakbij de plek des onheil bevond. Toen er werd gevraagd of iemand kon reanimeren, begon zij daar onmiddellijk aan. Dat deed zij zo goed dat de politie haar liet doorgaan. Normaal gesproken neemt de politie die taak over. Uiteindelijk heeft de ambulancedienst het slachtoffer overgenomen en naar het ziekenhuis gebracht. De man is volledig hersteld.

x
Uhm

Oud-Defensiebaas Van Uhm openhartig in biografie

In zijn onlangs verschenen biografie ‘Ik koos het wapen’ doet voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm een aantal bijzondere ontboezemingen. We lezen onder meer hoe hij leider werd en wat hem dreef. Ook gaat Van Uhm openhartig in op de dood van zijn zoon. Het hoofdstuk ‘Dennis’ is een aangrijpende combinatie van een persoonsbeschrijving door een trotse vader en een feitenrelaas.

Nederland kent Van Uhm natuurlijk van die dramatische en bizarre samenloop van omstandigheden bij zijn aantreden als Defensiebaas. Een dag later sneuvelde zijn zoon Dennis in Afghanistan. En van de indrukwekkende manier waarop hij vervolgens 4 jaar lang leiding gaf aan de krijgsmacht. Maar ook van zijn speech tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in 2013.

Het boek geeft een mooie inkijk van het reilen en zeilen binnen een bijzondere organisatie als Defensie. In het voorwoord vertelt Van Uhm waarom hij zijn verhaal wilde doen. Zo wil hij laten zien dat de krijgsmacht wat hem betreft een geweldige organisatie is. Niet in de laatste plaats omdat militairen gewone mensen zijn, bereid om samen abnormale dingen te doen voor een betere wereld.  

Auteur: Sander Koenen| Paperback | €19,99 | ISBN 978 90 450 2537 7 | 352 blz.| ook als e-book

x
DEC C-IED embleem

Task Force Counter-IED wordt expertisecentrum

De Joint Task Force Counter-IED (JTF C-IED) is omgevormd tot het Defensie Expertise Centrum Counter-IED. De nieuwe benaming benadrukt het permanente karakter van de eenheid. De Bernhardkazerne in Amersfoort blijft de standplaats; de eenheid valt organisatorisch onder het Land Warfare Centre van de landmacht.

De JTF C-IED werd in 2006 opgericht om met prioriteit te voorzien in operationele behoeften. Die kwamen voort uit de strijd tegen geïmproviseerde explosieven tijdens de missie in Uruzgan. In 2010 constateerde men dat de lessen uit de ISAF-missie tijdens een toekomstige inzet onverminderd relevant blijven. Vorig jaar werd het kennisinstituut daarom structureel in de krijgsmacht opgenomen.

x
Para1
x
x

België en Nederland leiden para’s samen op

De samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse paraopleidingen krijgt steeds meer vorm. Afgelopen maand rondden bijna 100 Belgische en Nederlandse cursisten in het Belgische Schaffen hun gezamenlijke paraopleiding af (Brevet A-parawing). Deze werd gegeven door instructeurs uit beide landen. 

België, Nederland en Luxemburg werken al langer samen op para-gebied. Het is één van de terreinen waarop binnen de BeNeLux wordt gezocht naar kostenbesparingen. Naast het parachutecentrum voor basis-parachutetrainingen streeft de Benelux naar een geïntegreerd helikoptercommando. Ook wordt de samenwerking geïntensiveerd op het gebied van trainingen, opleidingen en medische ondersteuning. Bedoeling is binnen afzienbare tijd te komen tot één gemeenschappelijke BeNeLux paraschool.

x
Internet aangifte KMar

KMar start pilot Internetaangifte

De Koninklijke Marechaussee is gestart met de pilot Internetaangifte. Vanaf nu kunnen militairen 24 uur per dag en 7 dagen per week via www.marechaussee.nl aangifte doen van eenvoudige strafbare feiten. Een maand later is het voor reizigers op de Nederlandse luchthavens mogelijk om gebruik te maken van de internetapplicatie. 

Omdat diefstal of vermissing al vervelend genoeg is, maakt de marechaussee het mogelijk om via internet aangifte te doen op een moment en plaats die u het beste uitkomt. Overigens gaat het hier alleen om zogenoemde ‘eenvoudige’ strafbare feiten zoals diefstal, vernieling of beschadiging. Daarbij mag de dader niet bekend zijn, er mogen geen sporen zijn achtergelaten en er mag geen geweld zijn gebruikt tegen u.