10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMarKort (1/2)

Nieuw instagram-account KMar: Bob en Beau

De KMar heeft er 2 nieuwe online ambassadeurs bij. Speurhondengeleider opperwachtmeester Bob en Duitse herder Beau van K9 KMar nemen de volgers mee in hun dagelijkse werkzaamheden via het instagram-account: @marechaussee_k9.

Bob (34 jaar) is sinds 2008 werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Na het vervullen van veel verschillende functies in zowel Nederland als in het buitenland, is hij terechtgekomen bij K9 KMar. In november heeft Bob diensthond Beau - een wolfsgrauwe Duitse herder - gekregen. Daarmee heeft hij afgelopen april het examen gehaald.

Wil jij weten wat het werk inhoud en wat Bob en Beau zoal meemaken? Volg ze dan op Instagram.

Tweede FO-team doet ‘bitter noodzakelijk’ werk

Het Nederlands Forensisch- en Opsporingsteam vertrok eind oktober voor de tweede keer naar Oekraïne. Het team dat bestaat uit forensische, digitale en tactische rechercheurs van de marechaussee doet onderzoek, onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC), naar mogelijke oorlogsmisdaden in het door oorlog geteisterde land.

Dat het heftig werk is wat het team doet onder leiding van majoor Angelo, is wel duidelijk. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar lichamen uit het krijgsgevangenkamp Olenivka bij Donetsk. Tijdens een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra noemde hij het werk van de marechaussees “bitter noodzakelijk”. In december komt het team weer naar huis. Het ligt in de planning om in het voor- en najaar een vervolg te geven aan de opdracht die het team gekregen heeft. 

Nieuwe plaatsvervanger CKMar en commandant LTC

Generaal-majoor Roger Costongs heeft het commando over het Landelijk Tactisch Commando (LTC) overgedragen aan zijn opvolger brigadegeneraal Jos Pieters. De overdracht vond plaats op Camp New Amsterdam in Huis ter Heide.

Roger Costongs wordt in zijn nieuwe functie de plaatsvervanger van Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens. Hij is daarom bevorderd tot generaal-majoor.

De overdrachtsceremonie werd omlijst met militaire muziek, verzorgd door het Orkest Koninklijke Marechaussee. Speciaal voor deze dag hadden de muzikanten een LTC-mars gecomponeerd.

Beter presteren door diversiteit en inclusie

In de Bibliotheek KMar op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn is een tafel ingericht met een keur aan boeken op het gebied van diversiteit en inclusie. Op die manier kunnen geïnteresseerden zich verdiepen in verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten die de denkkracht van onze organisatie kunnen vergroten. Rijksoverheid.nl meldt dat uit onderzoek blijkt dat diverse en inclusieve organisaties vaak een hogere omzet hebben, betere overlevingskansen kennen, dat ze vernieuwender en creatiever zijn en meer tevreden en loyale medewerkers hebben.

Diversiteit gaat over de soorten verschillen die we met elkaar kunnen ervaren. Over de zichtbare (bijvoorbeeld huidskleur, man/vrouw en leeftijd) en de onzichtbare (bijvoorbeeld kennis, expertise, gender, religie, cultuur, karakter, overtuigingen en politiek). Het gaat over de mix van verschillen tussen mensen: demografisch (leeftijd, religie, gender, seksuele diversiteit en cultuur), fysieke mogelijkheden, maar ook over verschil in karakters, opleidingsniveau, vakgebieden en organisatiecultuur. Kortom, diversiteit gaat over alle verschillen tussen mensen.

Om optimaal te kunnen profiteren van diversiteit en inclusie is een voorwaarde dat er goed wordt omgaan met de mix van achtergronden. Het accepteren en waarderen van verschillen is dus belangrijk. Wie diversiteit optimaal wil benutten betrekt iedere collega. Ook de Koninklijke Marechaussee wil graag dat elke collega bewust wordt van de voordelen van een diverse en inclusieve KMar.