08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een gesprek met collega’s die ingezet worden in het kader van 'Adaptief aan de grens' tijdens een bezoek aan de brigade Brabant-Zuid op donderdag 10 november 2022.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“De Koninklijke Marechaussee startte in 2018 met de pilot ‘Adaptief aan de grens’. De bedoeling van deze pilot is om burgers op basis van een klein contract op inhuurbasis te laten ondersteunen bij de grensbewaking op de vaste doorlaatposten in Nederland. De Marechaussee zet deze adaptieve collega’s bijvoorbeeld in op Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport. Ze zijn speciaal opgeleid om te ondersteunen bij de eerstelijns en soms zelf bij de tweedelijns grensbewaking. Ze zijn geen militair, geen opsporingsambtenaar en niet bewapend, maar ambtenaren die puur zijn belast met de grensbewaking. Ze vormen voor onze organisatie een flexibele schil en leveren ons bovenop de bestaande capaciteit extra effectiviteit en flexibiliteit met behoud van kwaliteit. Ze worden op piekmomenten ingezet en verminderen de druk op de operationele capaciteit.

Tijdens mijn bezoek mocht ik op verzoek van een collega aan hem de gouden medaille uitreiken voor 36 jaar langdurige, eerlijke en trouwe dienst.

Ik had al een keer eerder gesproken met een aantal adaptieve collega’s. En ook nu was ik op een positieve manier verrast over de verscheidenheid van het team. Studenten, twintigers, dertigers, maar ook wat oudere collega’s met veel werkervaring. Dit keer was er bijvoorbeeld een HBO-docent, een jurist en collega’s die al een civiele functie op Eindhoven Airport bekleedden. Al die verschillende achtergronden en culturen zijn een verrijking. We kunnen van elkaar leren. Ik vind het ook erg mooi om te zien hoe gemotiveerd de collega’s zijn en heb ze verteld dat ik erg blij ben met het werk dat ze verrichten. Dat gevoel was wederzijds. In het begin waren er wat sceptici die zich afvroegen wat de adaptieven konden toevoegen. Zouden ze wel geschikt zijn voor het werk? Dat gevoel is grotendeels verdwenen. De marechausseecollega’s zien dat deze collega’s hen veel werk uit handen nemen.

Ik wil het bestand van adaptieven de komende tijd verder vergroten. Ook wil ik het samenwerkingsverband van een pilot omzetten naar een normale contractvorm. Nu is het namelijk moeilijk om deze collega’s meer vastigheid en zekerheid te bieden, ik vind dat zij dit verdienen. We zijn daarover nog met de vakbonden in gesprek en ik hoop dat we de pilot uiteindelijk met elkaar om kunnen zetten in een vaste constructie.”

Chris Partyka (38), medewerker eerstelijns grensbewaking 'Adaptief aan de grens':

“Ik ben in februari 2022 begonnen aan de speciale opleiding om als burgermedewerker te kunnen ondersteunen bij de eerstelijns grensbewaking op Eindhoven Airport. Ik ben sinds 21 maart operationeel actief. Ik werk in de paspoortbalie en controleer de documenten van reizigers. Klopt de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke status? Op die manier ben ik er medeverantwoordelijk voor dat mensen die onze grens niet mogen passeren dat ook niet doen, zodat ongewenste situaties worden voorkomen. Ik vind het erg belangrijk om Nederland veilig te houden en leuk dat ik daar op basis van 'Adaptief aan de grens' (AADG) als burger een bijdrage aan kan leveren. Nu heb ik een contract voor 8 uur per week. Ik werk dus 1 dag in de week, maar meestal werk ik meer dagen. Als ik tijd over heb, vraag ik altijd of er nog behoefte is aan ondersteuning. Ja, ik zou eigenlijk best nog wel meer willen werken.

Naast dat ik AADG’er ben, werk ik op Eindhoven Airport ook als passage employee, trainer en flight officer bij Viggo, een afhandelaar van vluchten die vanaf Eindhoven Airport vertrekken. In die functie zag ik de marechaussees natuurlijk ook hun werk doen. Dat werk vond ik niets voor mij. Ik vond mezelf te oud en zag me niet met een vuurwapen lopen. Toen ik de vacature van burgermedewerker zag, ben ik mij wat meer gaan verdiepen in de taken van de Marechaussee, raakte ik erg geïnteresseerd en wilde ik graag solliciteren. Ik heb daar absoluut geen spijt van. Je komt in de balie met zoveel verschillende nationaliteiten in aanraking. Dat vind ik erg leuk. Maar ook de samenwerking met de andere marechausseecollega’s bevalt prima. Ik heb mij echt verbaasd over de onderlinge collegialiteit. Super. Ik voelde mij op mijn eerste dag al meteen onderdeel van het team.

Ik vond het erg goed dat CKMar tijdens zijn bezoek aan de brigade ook met ons heeft gesproken. Ik had hem nog niet eerder ontmoet. We konden op een vrije manier onze ervaringen als AADG’er aan hem vertellen. Ik vond dat erg positief. We hebben met hem ook gesproken over de gesprekken met de vakbonden en voorgesteld om hen uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. Dan kunnen zij zelf zien en horen op welke manier we samenwerken en dat we veel werk uit handen nemen van collega’s. Ik heb zelf het gevoel dat marechausseecollega’s juist blij zijn met ons. Niet iedereen vindt het namelijk even leuk om in de paspoortbalie te werken. Ik voel mij zeer gewaardeerd. Laatst zei een collega dat hij veel positiever naar AADG is gaan kijken sinds ik in dienst ben. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen.”

Tekst: Robert den Hartog