09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

… bij Future Borders

Future Borders is de afgelopen periode een bekend begrip geworden binnen de Koninklijke Marechaussee. Het programma dat onze grenzen toekomstbestendig houdt, heeft namelijk effect op het gehele grensproces en is behoorlijk veelomvattend. KMarMagazine nam een kijkje achter de schermen bij enkele belangrijke ontwikkelingen binnen het ruim 2 jaar geleden opgerichte programma.

Future Borders heeft 2 opdrachten: (1) het ontwerpen en invoeren van een vernieuwd concept voor de grenspolitietaak en (2) het implementeren van 7 Europese verordeningen om de buitengrenzen van het Schengengebied nog beter te beschermen tegen zware criminaliteit, zoals terrorisme en mensensmokkel. “Dat laatste is de doelstelling van al die EU-verordeningen”, legt programmaleider Future Borders kolonel Aard Lettink uit.

Om die buitengrenzen verder te versterken moeten alle Schengenlanden onder andere digitaal gaan bijhouden wie het Schengengebied in- en uitreizen. “Tegelijkertijd wordt door ons dus het hele grensproces onder handen genomen, oftewel: aangepast aan de verordeningen en zo veel mogelijk geautomatiseerd, gedigitaliseerd en gemoderniseerd.” Kortom, een hele klus. De grenswachter blijft in al deze vernieuwing overigens een centrale rol spelen.

Meer weten over KMar Future Borders? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: Mediacentrum Defensie

Schengeninformatiesysteem (SIS)

De eerste EU-verordening die in werking treedt is het Schengeninformatiesysteem (SIS). Dit reeds bestaande systeem bevat signaleringen op personen en objecten, zoals inreisverboden voor de Europese Unie, gezochte personen en valse documenten. Dit register wordt uitgebreid met enkele nieuwe signaleringen en functionaliteiten om grenswachters en handhavingsautoriteiten meer informatie te geven voor het bestrijden van terrorisme, illegale migratie en criminaliteit.

Een van de belangrijkste aanpassingen draait om het toevoegen van het terugkeerbesluit aan de signaleringen. Omdat de EU meer zicht wil krijgen op de naleving van terugkeerbesluiten, moeten de lidstaten voortaan met elkaar delen aan wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd en informeren zij elkaar wanneer een derdelander aan wie een terugkeerbesluit is uitgevaardigd de EU heeft verlaten.

Vooral voor Nederland heeft dat gevolgen, omdat veel derdelanders met een terugkeerbesluit van een andere lidstaat de EU verlaten via een overstap op een van onze (lucht)havens. Dit betekent dat de KMar die lidstaten vaak zal moeten informeren van uitreis. Om te voorkomen dat deze registratie extra tijd kost aan de grens, heeft het Future Borders-programma dit grotendeels geautomatiseerd. Zo kunnen Nederlandse grenswachters straks met een paar klikken doorgeven dat een derdelander die in bijvoorbeeld Italië een terugkeerbesluit heeft gekregen, de buitengrens van het EU-gebied via Nederland heeft verlaten.

De SIS-verordening treedt in werking zodra alle landen er klaar voor zijn. Naar verwachting is dat binnen enkele maanden. 

GrensPassageBeslisService (GPBS)

De GrensPassageBeslisService (GPBS) is een nieuw systeem waarbij alle informatie over reizigers straks centraal wordt opgeslagen, waardoor het ook centraal kan worden ingezien. “Zo kunnen we straks KMar-breed, met zijn allen, in 1 grenspassagedossier werken in plaats van met meerdere losse afdelingen en losse processen”, vertelt product owner GPBS adjudant Marco van Winkel. “Zo hebben we beter overzicht en wordt voorkomen dat we zaken dubbel doen. Dat komt de kwaliteit en effectiviteit van het werkproces ten goede.”

Je kunt GPBS zien als het informatieknooppunt van het toekomstig grensproces. Uiteindelijk komt hierin de informatie uit alle EU-verordeningen en nationale initiatieven terecht.

Op Eindhoven Airport is GPBS in september als eerste ingevoerd bij wijze van pilot, om zowel technisch als functioneel alvast ervaring op te doen voor de landelijke invoering. Op basis van de uitkomsten van de pilot is ervoor gekozen om GPBS in 2 stappen in te voeren. In stap 1 wordt het systeem technisch beschikbaar gesteld aan alle doorlaatposten en brigades, voor het einde van het jaar. Stap 2 betreft de functionele invoering; die volgt dichter op het moment dat Entry Exit System (EES) wordt ingevoerd in 2023 en het werken met GPBS verplicht is.

Testen op Schiphol

Bij alle producten die de externe leverancier of JIVC* oplevert, test onder andere testmanager Mark Rosenbrand of het voldoet aan de gestelde eisen van de Marechaussee en of het een verbetering is voor de KMar en specifiek voor de grenswachter. Is dat niet het geval, dan gaat het product eerst terug naar de leverancier voordat het gebruikt kan worden in het operationele proces.

“Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met de installatie van nieuwe software op Schiphol voor de automatische grenspassages, de zogeheten Self Service Pasport Control (SSPC E release). Dat duurt tot begin januari”, zegt Rosenbrand.

In deze versie is onder meer de gezichtsvergelijking van de reiziger met het paspoort geoptimaliseerd. Minder foutieve meldingen betekent dat meer reizigers automatisch gecontroleerd worden en niet naar de grensbalie hoeven voor een manuele paspoortcontrole.

“We spoelen deze nieuwe software steeds per cluster op een doorlaatpost in, in nauwe samenwerking met de brigade Grensbewaking, het LTC, en tijdens de uitrol met de grenswachters”, vertelt Rosenbrand. “Het is belangrijk om de grenswachters te betrekken bij het gehele (test)proces, want er komt heel wat op de grens af. De uitrol van de software en het testen gaat niet altijd soepel, maar na afronding zijn de reacties over het algemeen heel positief.”

Zo wordt de grenspassage stapje voor stapje verbeterd en aangepast aan de EU-verordeningen. De volgende stap is de introductie van het nieuwe Entry Exit System (EES). Daarvoor moet de grenspassage uitgebreid worden met biometrie en de uitwisseling van gegevens. “Daar zijn we nu ook druk mee bezig”, zegt Rosenbrand. “De collega’s zullen steeds meer onderdelen hiervan herkennen, zoals de baliecamera’s en de invoering van GPBS. Er komen steeds nieuwe ontwikkelingen bij, dus het installeren en testen blijft doorgaan.”   

*Joint Informatievoorziening Commando. JIVC is het IT-bedrijf van Defensie.

Fieldlab

Voor de ontwikkeling van het nieuwe digitale grensproces wordt een Fieldlab opgezet: dit is een experimenteer-, test-, innoveer- en leeromgeving. Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn (OTCKMar) zijn in de bestaande oefenstraat voor de luchthaven al elementen toegevoegd voor 2 projecten waarmee getest kan worden. Voor het Entry Exit System en de GrensPassageBeslisService.

“Dat Fieldlab willen we uitbreiden”, vertelt verandermanager Claire Voncken. “We willen het hele grensproces daar van A tot Z gaan inrichten. Dus van het moment dat de reiziger zich thuis aanmeldt voor een reis naar het Schengengebied, tot het moment dat die de grens in Nederland passeert. Hier kunnen we experimenteren met oplossingen voor delen van het proces en eventueel zaken aanpassen.”      

In het Fieldlab op het OTC wordt ook in dat nieuwe gesimuleerde grensproces bekeken welke leerbehoefte dit oplevert voor de collega’s. Samen met de operatie en het OTC worden op deze manier passende opleidings- en trainingsproducten ontwikkeld.

Daarnaast zijn er ook Fieldlabs op locatie. “Dat betekent dat we verschillende toepassingen in de praktijk testen, waardoor de grenswachters in hun eigen werkomgeving kunnen experimenteren en oefenen. Ook kunnen nieuwe middelen zo getoetst worden aan de praktijkomstandigheden. Zo zijn we begonnen met het testen van het zogeheten ‘mobile capture device’. Grenswachters gebruiken dit device straks in combinatie met hun telefoon om mensen te registreren en verifiëren voor het nieuwe Entry Exit System voor het Schengengebied.”

Verder komt er op het OTC een virtueel Fieldlab, als onderdeel van het Simulatiecentrum KMar. Dit is een virtuele weergave van het toekomstige grensproces voor lucht, land en maritiem. Leerlingen en medewerkers uit de operatie oefenen en trainen in de gesimuleerde omgeving met digitale lesmethoden. Door de toekomst dichtbij te halen, kan de cursist hier alvast zien en ervaren hoe het werk op de grens verandert en wat dit voor het eigen handelen betekent.

Meer weten over Future Borders en de 7 EU-verordeningen? Lees verder op het intranet: https://kmarops.mindef.nl/sites/015/SitePages/Introductiepagina.aspx.