05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Controle tegen illegaal crossen

‘Crossers veroorzaken overlast en mogelijk gevaarlijke situaties’

Marechaussees van de brigade Drenthe-IJsselstreek en de KMar motorpool van Nieuw Milligen hebben onlangs een controle gehouden tegen illegaal crossen. Ze patrouilleerden op het militaire oefenterrein Havelte-West en Havelte-Noord. 

Wandelaars en fietsers hebben toegang tot dit omvangrijke terrein in Drenthe en Overijssel, maar er geldt een verbod voor (niet-militaire) motorvoertuigen. Helaas houdt niet iedereen zich daaraan; illegale crossers zorgen regelmatig voor overlast: ze vernielen mountainbikepaden en veroorzaken geluidsoverlast voor omwonenden, die daar geregeld melding van maken.

Bovendien kan het illegale gecross tot gevaarlijke situaties leiden als (gecamoufleerde) oefenende eenheden zich in het terrein bevinden. “De illegale crossers rijden hard. Dus de gevolgen kunnen niet te overzien zijn”, vertelt opperwachtmeester Moreno Vecchione. De brigade houdt dus regelmatig controles om overtredingen te voorkomen en te bekeuren.

Deze onaangekondigde controle was in eerste aanleg gericht tegen illegaal crossen, maar andere overtredingen werden natuurlijk ook meegenomen.

De inzet van dit weekend: 2 Amaroks en enkele motoren van de KMar Motorpool. De marechaussees staan op een heuvel die geliefd is onder crossers. In de Amarok kijkt wachtmeester Jurre Walkot op de plattegrond van het oefenterrein waar zich de oefende eenheden bevinden.
Voorafgaand aan de controle verkennen de motorrijders van de KMar het terrein om te kijken of alle wegen begaanbaar zijn en om hun vaardigheden op orde te houden. De motorrijders kunnen de wendbare crossers makkelijker op smalle weggetjes achtervolgen dan de Amaroks. Als er een crosser wordt waargenomen, is het zaak er snel achteraan te gaan en routes af te zetten. Het gaat vaak om crossers uit de buurt die snel in- en uitgaan voor een kort ritje en de sluiproutes kennen.
Het omvangrijke oefenterrein wordt voor de controle onderverdeeld in verschillende sectoren. Zo weten de opsporingsambtenaren zeker dat ze geen wegen overslaan. Op deze zaterdag was het mooi weer; dat betekent veel dagjesmensen in het terrein.
“Als er militaire eenheden aan het trainen zijn in het gebied gaan we altijd langs om te horen of ze nog bijzonderheden hebben waargenomen”, vertelt Walkot. Dit weekend waren landmachtmilitairen van 11 Luchtmobiele Brigade bezig met een opleiding.
De marechaussees controleren of mensen hun honden aangelijnd houden. Loslopende honden kunnen namelijk oefeningen verstoren of de aanwezige populatie reeën de lokale N-wegen opjagen. Hebben de eigenaren een riem bij zich, dan moeten ze de hond aanlijnen en komen ze weg met alleen een waarschuwing. Hebben ze geen riem bij zich, dan volgt een bekeuring omdat ze zich niet houden aan de regels voor het betreden van het terrein.
Kort overleg in het voorbijgaan: “Hebben jullie nog bijzonderheden waargenomen?” De marechaussees werken tijdens de surveillance daarnaast met een eigen gespreksgroep op de portofoon om elkaar snel te kunnen ondersteunen als iemand iets aantreft.
De motorrijders van de KMar moeten illegale crossers zonder kenteken echt fysiek staande houden om ze te kunnen bekeuren. Op illegaal crossen staat een fikse boete. En als een kentekenplaat ontbreekt of de motor niet verzekerd is, kan een voertuig in beslag worden genomen.
Bunkerinspectie. Even kijken of er nog scherpe munitie ligt. De wachtmeesters treffen een scherpe thunderflash aan. “Die moet niet in verkeerde handen vallen.” Alleen mensen met een speciale pas van Defensie hebben toestemming om hulzen te rapen. De bunker is overigens ook een geliefde schuilplaats voor illegale crossers.
De uitgestegen marechaussees bestuderen opvallende sporen in het terrein. Is het van een civiele terreinwagen? Is het spoor nog vers? Waar leidt het naartoe?
Alles op het militaire oefenterrein is van Defensie. Ook bijvoorbeeld de geweien die herten hebben verloren. Als bezoekers die meenemen, maken ze zich schuldig aan stroperij. Hetzelfde geldt voor paddenstoelen. Als bezoekers een gebruikershoeveelheid meenemen, is er niets aan de hand. Maar een hele vuilniszak vol is te veel; ook dat is stroperij. Verder krijgt de brigade zo nu en dan meldingen van illegale afvaldumping in het terrein. Dan gaat het bijvoorbeeld om vuilniszakken, of zelfs een keer een bankstel. Dan onderzoeken de marechaussees het afval om te kijken of het te herleiden is naar de gebruiker.

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: Remco Lassche