09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

KMarKort

Veteranendag en reünie KMar weer als vanouds

De Koninklijke Marechaussee hield begin oktober sinds 2 jaar weer fysiek een Veteranendag KMar op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. ’s Middags werd de reünie gehouden die eens in de 5 jaar plaatsvindt. Het thema was ‘Gewoon weer samen’.

Een vast onderdeel van de Veteranendag is de kranslegging bij het Marechausseemonument. Een moment om de gevallenen van het Wapen der Koninklijke Marechaussee en Korps Politietroepen te herdenken. In de middag was een reünie voor oud-medewerkers. Door COVID-19 moest de reünie eerder worden uitgesteld, maar nu konden de oud-collega’s elkaar net als vanouds ontmoeten en herinneringen ophalen. De postactieven konden genieten van diverse demonstraties, een static show en interessante opengestelde lesfaciliteiten. Collega’s presenteerden de KMar-taken met behulp van hun persoonlijke uitrusting en voertuigen maar ook aan de hand videobeelden aan de (oud) collega’s.

Benieuwd naar hoe de voorbereidingen van de Veteranendag en Reünie zijn verlopen. Bekijk de clip, waarin stafofficier Evenementenbureau kapitein Gerard van der Spoel wordt gevolgd.

Hybride editie Wapendag 2022

De Koninklijke Marechaussee bestond gisteren maar liefst 208 jaar. Traditiegetrouw wordt op of rond de verjaardag de jaarlijkse Wapendag gehouden. Ditmaal werd in een digitale en interactieve uitzending vanuit de Koning Willem III-kazerne teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruit gekeken naar 2023.

Presentator Rens de Jong en Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, ontvingen meerdere gasten op het podium. Samen gingen ze het gesprek aan, onder meer over de Defensienota, de inzet in Oekraïne en het nieuw op te richten eskadron voor Militaire Politietaken.

Videoboodschap Ollongren, waarderingsspelden en felicitaties
Maar de uitzending bevatte meer. Zo sprak de minister van Defensie, Kajsa Ollongren, haar waardering uit per video, ging de aandacht uit naar collega’s die een waarderingsspeld ontvingen en was er het jaaroverzicht samengevat in nieuwsbeelden. En niet te vergeten: felicitaties van over de hele wereld, van Bonaire en Curaçao tot aan Vicenza en Tunis.

Kijk de volledige uitzending van de Wapendag terug via KMarTV op intranet.

Cargo Harc-team bestaat 25 jaar

Sinds 1997 slaan de KMar, FIOD en Douane de handen ineen om de in-, uit- en doorvoer van verdovende middelen via vrachtverkeer op Schiphol een halt toe te roepen. Op 20 oktober werd het 25-jarige bestaan van het Cargo Harc-team Schiphol (CHTS) gevierd.

Het Cargo Harc-team Schiphol (CHTS) werd opgericht met als doel: het weren van verdovende middelen in de vrachtlijnen. De focus ligt hierbij op luchthavenmedewerkers die misbruik maken van hun Schipholpas. Bijvoorbeeld om pakketten met drugs uit een vracht te halen en via de luchthaven uit te voeren. Of medewerkers die hun pas misbruiken om verboden middelen in de vracht via Schiphol naar het buitenland te smokkelen.

Het werk van het CHTS gebeurt in gemixte teams van in totaal 14 FIOD-medewerkers, 8 douaniers en 14 KMar-collega’s. Het is een unieke en effectieve samenstelling. Douaniers weten bijvoorbeeld alles over het vrachtproces en zijn bevoegd om onderschepte pakketten uit te pakken. Collega’s van de FIOD zijn financieel sterk onderlegd. En marechaussees brengen een tactische achtergrond zoals kennis van grensbewaking en de politiedienst mee. 

Deze succesvolle samenwerking werpt haar vruchten af. Met regelmaat worden dankzij de inspanningen van het CHTS ladingen verdovende middelen en zwart geld onderschept. Vaak  is dat het resultaat van grondig onderzoek, zoals het natrekken van lijntjes, het uitpluizen van bankrekeningen en het in kaart brengen van criminele netwerken. Hiermee levert het team een forse bijdrage aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op Schiphol.

KMar hijst progress-vlag

Kleurrijke nieuwe Progress-vlaggen sierden op 11 oktober, op coming out-dag, de toppen van de vlaggenmasten van de marechausseebrigades en het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar. Met het hijsen van de vlag laat de KMar zien dat iedereen welkom is in de organisatie en het hele jaar zichzelf mag zijn.

Coming out-dag is een jaarlijks terugkerende internationale dag van aandacht en respect voor lhbti+ personen. Een belangrijk statement van deze dag is ‘jezelf zijn’ ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Coming out verwijst naar ‘uit de kast komen’. Mensen gebruiken deze dag om uit de kast te komen.

De nieuwe Progress-vlag is een inclusievere vlag die internationaal op steeds meer plekken gevoerd wordt en die een grotere nadruk legt op inclusie en vooruitgang. De nieuwe vlag heeft 5 nieuwe kleuren die onder andere de transgendergemeenschap en lhbti’s van kleur vertegenwoordigen. De kleuren vormen samen een pijl die staat voor de vooruitgang die nog geboekt moet worden.

In de vorige editie van KMarMagazine (08-2022) vertelt kapitein Annelies Koning, adviseur Diversiteit en Inclusie, over het belang van aandacht voor diversiteit en een fijne en veilige werkomgeving voor iedereen. Je leest het artikel hier.

Digitaal bonnen uitschrijven met MobiBon

De applicatie MobiBon is in gebruik genomen bij de brigade Veluwe. Met MobiBon kun je met je defensietelefoon een bekeuring uitschrijven. De komende periode wordt de applicatie gefaseerd binnen de KMar uitgerold.

MobiBon is de digitale combibon met geïntegreerd feitenboekje. Het uitschrijven van een bekeuring kun je hiermee helemaal afhandelen via je defensietelefoon. Het papieren bonnenboekje heb je alleen nog nodig als back up, bijvoorbeeld als er geen internet voor handen is. De applicatie is ontwikkeld door het MAK-team, het mobiele applicatieteam van de KMar. 

Er is voor gekozen om de uitrol van MobiBon te starten bij de brigade Veluwe. Deze brigade trad tijdens de ontwikkeling van MobiBon op als de innovatiepartner van het MAK-team. Als de uitrol hier goed verloopt, is binnenkort de brigade Politie & Beveiliging op Schiphol aan de beurt. Wanneer de uitrol ook hier soepel verloopt, wordt MobiBon bij alle brigades en operationele eenheden van de KMar gelanceerd. Vanaf dat moment kun je de app downloaden vanuit de defensie appstore (productiviteit).