Bij welk defensieonderdeel werkt u?

KMarMagazine is een digitaal magazine dat op internet wordt gepubliceerd. Iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Marechaussee kan het blad dus lezen. Dat kunnen mensen buiten Defensie zijn, maar ook collega’s van andere defensieonderdelen. De redactie is benieuwd of u bij de Marechaussee werkt of elders.

Ik werk of heb gewerkt: