08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Achter de schermen

…bij de afdeling Support van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) denk je al snel aan persoonsbeveiliging, arrestatieteams en observaties. Helemaal goed natuurlijk. Maar daarachter gaat nog een hele wereld schuil van mensen die de operaties mogelijk maken. En dat is het werkterrein van afdeling 5 van de BSB, oftewel BSB Support, de eigen ondersteuningsafdeling van de BSB. “Zonder Support geen operatie”, onderstreept het hoofd Logistiek van BSB Support het belang van de afdeling.

De tientallen logistieke experts, technici, magazijnbeheerders en kantoormedewerkers van BSB Support stellen alles in het werk om de operators zo goed mogelijk te ondersteunen. Waaraan je dan zoal moet denken? Dat is heel divers. Alles wat de operators maar nodig hebben om hun opleidingen, trainingen en operaties te kunnen volbrengen: van voertuigen tot scherfvesten, van communicatiemiddelen tot visa, en van wapens tot het beheer van de fitnessruimte. KMarMagazine nam een kijkje op de BSB-compound in Huis ter Heide.

Meer weten over BSB Support? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant-majoor Hille Hillinga

Oekraïne

De afdeling Ondersteuning van de BSB heeft het op het moment van schrijven - begin oktober - erg druk. Want naast de reguliere operaties, werkt BSB Support ook hard aan de voorbereidingen voor het Forensisch- en Opsporingsteam dat naar Oekraïne vertrekt (zie pagina 1 van dit magazine). “Oekraïne is een hele grote opdracht, maar niet de enige. We zijn met z’n allen aan het vliegen om de zaken rond te krijgen”, vertelt het hoofd logistiek tijdens een rondleiding op het BSB-terrein.

In een loods bereidt Support meerdere gepantserde auto’s voor op de FO-missie. “We hebben nog nooit zoveel auto’s gehad voor een missie. Die hebben we bij elkaar gesprokkeld uit het hele land. Een heel geregel. Sommige brigades moesten een wagen leveren, want deze missie heeft prio 1.” BSB support voorziet de wagens onder meer van extra brandstof en reserve-onderdelen, want in een conflictgebied kun je niet rekenen op functionerende garages, tankstations en een bevoorradingslijn.

“Het FO-team moet daar langere tijd aanwezig zijn. Dat maakt deze missie uit Support-oogpunt uniek”, zegt hij. Het is dus zaak om dat uiterst zorgvuldig voor te bereiden, “anders sta je stil”. De logistieke kant van de opdracht is wat hem betreft dan ook een belangrijke succesfactor voor het slagen van de missie.

S6 communicatie

Technici van BSB Support installeren niet alleen antennes en operationele communicatieapparatuur op en in een deel van de wagens voor Oekraïne, maar voorzien operators desgewenst ook van aanverwante zaken.

Het spreekt voor zich dat de brede kennis van wereldwijd bruikbare communicatiesystemen en -apparatuur van de sectie S6 onmisbaar is voor het slagen van operaties. Uitval van deze systemen heeft namelijk directe gevolgen voor de uitvoering van (inter)nationale en BSB-taken en de veiligheid van het personeel.

Paspoorten

Een visum aanvragen lijkt zo simpel. Maar wat als het regime van een land steeds verandert? Bij welk loket moet je dan zijn? Bij bureau Operationele Planningszaken (OPZ) van BSB Support - die onder meer de paspoorten beheert - weten ze er alles van. Hun missie: zorgen dat alle teamleden een bepaald land in kunnen komen. Dat betekent onder andere in landen waar Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders BSB-beveiliging behoeven.

“Het kost heel veel tijd om een persoon op een bepaalde locatie te krijgen”, weet hoofd Logistiek. Het gaat namelijk niet alleen om het (om)boeken van hotels en (militaire) vliegreizen, maar ook om precies in de gaten te houden op welke termijn een visum moet worden aangevraagd. Oftewel, complexe opdrachten, zeker als het ingewikkelde landen betreft. Het eigen reisbureau van BSB Support staat in nauw contact met ambassades, lokale overheden en vliegmaatschappijen om de collega’s op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.

Voorkant

Hoe eerder BSB Support wordt ingelicht over veranderingen in de operaties, hoe beter. “We zitten het liefst zoveel mogelijk aan de voorkant van de operaties”, vertelt hoofd Logistiek. “Aanpassingen in de operatie hebben namelijk automatisch gevolgen voor de ondersteuning.” Voorbeeld: als een team 400 kilometer verder rijdt dan gepland, dan moet het onderhoudsmoment van de gepantserde wagen ook worden aangepast. Een ‘pantserbak’ vereist namelijk zeer regulier onderhoud vanwege het zware gewicht van de bepantsering. En een extra persoon mee? Dat betekent snel een extra visum regelen en extra uitrusting. En ga zo maar door. “Bij BSB-opdrachten zijn de politieke belangen vaak groot. De intensiteit is hoog en het is altijd urgent. Dus wij zijn ook vaak aan het rennen om zaken zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te regelen.” 

Magazijn

In het magazijn van BSB Logistiek staan grote boxen opgesteld voor de missie naar Oekraïne, gevuld met spullen als dikke jassen tegen de winterkou. “Alle operationele stukken voor een oefening of een operatie komen in dit magazijn binnen”, licht hoofd Logistiek toe. Denk aan helmen, nachtkijkers, tenten, reiskoffers en ballistiek. Vanaf hier verstrekken de magazijnbeheerders van BSB Support de spullen aan de operators of verzenden ze het materiaal - op de juiste wijze verpakt - naar een inzetgebied, voorzien van de vereiste stickers en documenten.

Compound

Naast trainingen en operaties, neemt BSB Support het beheer van de gehele BSB-compound op Camp New Amsterdam voor zijn rekening. “De deuren van die shelter moeten bijvoorbeeld jaarlijks gekeurd en geolied worden”, wijst hoofd Logistiek naar een grote loods. BSB Support staat dus in nauw contact met allerlei interne en externe partijen om zulke zaken te regelen.

Ook bijvoorbeeld voor het beheer van de hindernisbaan. “De instandhouding is een continu proces. Wij huren een bedrijf in dat zo’n baan met obstakels test om te kijken of die nog aan de eisen voldoet. Daarnaast staan wij in contact met een financiële collega van het Landelijk Tactisch Commando om ervoor te zorgen dat er gedurende de gehele looptijd van de hindernisbaan voldoende middelen zijn voor onderhoud, en bij ‘end of a life time’, voor vervanging. Zodat de operationele collega’s nooit met gebrekkig of verouderd spul hoeven te werken.”

Ook bij nieuwe aankopen functioneert BSB Support als een spin in het web. Ze staat niet alleen in contact met de Defensie Materieel Organisatie en externe bedrijven voor de aankoop van nieuwe spullen, maar ook met de gebruikers, om ervoor te zorgen dat de wensen van de BSB’ers worden meegenomen bij de aankoop.  

Wagenpark

Het uitgebreide wagenpark van de BSB telt honderden voertuigen. Het gaat onder meer om gepantserde en niet-gepantserde auto’s, vrachtwagens, takelwagens, bergingsvoertuigen, trailers voor boten, motoren, scooters en fietsen. Ook het beheer daarvan ligt op het bordje van BSB Support, oftewel: het onderhoud, de instandhouding en vervanging.

Naast het beheer van het eigen wagenpark onderhoudt BSB Support contact met autoverhuurbedrijven, zodat ze met allerlei soorten wagens de weg op kunnen die passen bij een specifieke opdracht. “Met een observatieopdracht wil je niet met een opvallend voertuig aankomen. Dan wil je voldoen aan het lokale straatbeeld.” Ook staat BSB Support in contact met garages die het wagenpark onderhouden, en bijvoorbeeld de bepantsering op niveau houden. “Je wil wel een auto hebben die een redelijke tik kan verdragen.”  

Wapenkamer

Wapens vormen een essentieel onderdeel van de uitrusting van persoonsbeveiligers, arrestatie- en observatieteams. In een streng beveiligde wapenkamer zorgt BSB Support voor het beheer van de wapencollectie.

Door middel van reguliere wapentellingen - op de foto met een scanner - houdt Support zorgvuldig de fysieke aantallen bij, plus de administratieve kant. “Wij zijn wettelijk verplicht om ten alle tijden op de hoogte te zijn van de locatie van een wapen.” De wapentellingen gebeuren in tweetallen om fraude tegen te gaan, ook dat is verplicht. BSB Support draagt ook zorg voor het beheer van het wapentoebehoren en de munitie; een wezenlijk onderdeel van de inzetbaarheid van de eenheid.