01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Aanpassing Schengengrenscode

100%-persoonscontrole op de grens

De brigade Grensbewaking op Schiphol krijgt er op korte termijn een uitdaging bij. Stijgende passagiersaantallen en de Marechaussee die de afgelopen jaren in capaciteit niet is meegegroeid zijn onder andere de oorzaak dat de druk voor collega's oploopt en de kans op wachtrijen voor de reizigers groeit. Voor de toegenomen passagiersdruk heeft de KMar als gedeeltelijke en tijdelijke oplossing geld gekregen om 135 vte'en aan te stellen. Naast de toenemende passagiersaantallen wordt in april ook de Schengengrenscode aangepast. Majoor Jorrit Greydanus is plaatsvervangend brigadecommandant Grensbewaking Schiphol. Hij legt uit wat de aanpassing van de Schengengrenscode betekent voor de KMar en de reizigers op Schiphol.

Majoor Jorrit Greydanus, plaatsvervangend brigadecommandant Grensbewaking Schiphol

Wat verandert er in de Schengengrenscode?

"Tot op heden deden de grensbewakers steekproefsgewijs registerbevragingen bij EU-reizigers die naar een bestemming buiten Schengen reisden. Nadat ze een document op echtheid hadden gecontroleerd, konden zij aan de hand van een inschatting kiezen om de houder van het paspoort te bevragen in verschillende nationale en internationale opsporingssystemen. Dat gebeurt nu al standaard bij de e-gates. In april is de term steekproefsgewijs niet meer van toepassing op Schiphol en is er sprake van 100%-controle. Dan worden alle reizigers op de persoon bevraagd. Op inreis wordt de Marechaussee in dat proces ondersteund door het API-systeem (Advance Passenger Information)."

Waarom wordt de Schengengrenscode aangepast?

"De reden voor de aanpassing van de Schengengrenscode is de noodzaak van het versterken van de buitengrenzen ten aanzien van personen die onder het vrij verkeer vallen. Zo kennen we bijvoorbeeld het fenomeen van uitreizende of terugkerende terroristische strijders. Veel van hen beschikken over een Europees document, ook Nederlands. Zij zijn gewoon burgers van de EU. Met het aanpassen van de Schengengrenscode kun je bijvoorbeeld mensen die vanuit Nederland naar risicogebieden willen reizen of die om andere redenen gesignaleerd staan bij de grens aanhouden."

Welke gevolgen heeft de aanpassing voor de Marechaussee?

"De aanpassing van de Schengengrenscode is relatief gezien een kleine aanpassing, maar het is een extra controlemaatregel, waarin qua capaciteit niet wordt voorzien. De verwachting is dan ook dat de werkdruk daardoor verder zal toenemen. Als je alle reizigers 100% gaat controleren kost dit meer tijd, onderken je meer zaken en neemt het werk in de tweede lijn ook toe. Vanwege de hoge werkdruk hadden we al maatregelen genomen en die blijven van kracht. Zo hebben we grenzen gesteld aan het opnemen van verlof, collega's kunnen beperkt vrij nemen. Er worden op dit moment wel extra mensen opgeleid en we krijgen ondersteuning vanuit het land, maar we worden ook geconfronteerd met een uitstroom van collega's. De werkdruk neemt overal toe."

Wat zullen de reizigers merken van de 100%-controle?

“De verwachting is dat de wachttijd toeneemt. Het bevragen van een EU-paspoort van een reiziger met de documentscanner neemt namelijk gemiddeld ongeveer 10 seconden extra in beslag. In samenspraak met de luchthaven zet de Marechaussee in eerste instantie in op de vertrekkende reizigers en overstappers. Zij moeten namelijk hun vlucht halen. Daar zullen we ook als eerste extra balies openen als dat mogelijk is, maar dat kan dus ten koste gaan van de balies die de grensbewakers bemannen bij de aankomst. Voor reizigers die Nederland als eindbestemming hebben is de kans op een langere wachtrij en wachttijd dus het grootst."

Hoe ziet u de komende periode tegemoet?

"We staan aan de vooravond van het paasweekend en de meivakantie en de luchthaven heeft voorspeld dat de reizigersaantallen zullen toenemen. In deze vakanties reizen veel gezinnen met kinderen naar het buitenland. En aangezien je pas vanaf 16 jaar gebruik mag maken van de e-gates verwacht ik dat de rijen bij de bemande balies langer worden. Daarbij komt ook nog dat we tijdens deze periodes extra scherp zijn op 1-ouder gezinnen en samengestelde gezinnen met minderjarige kinderen in verband met kinderontvoering. De capaciteit van de KMar staat sowieso onder druk, vooral op Schiphol. De werkdruk voor de medewerkers zal komende periode met de drukte weer hoger worden. In Den Haag wordt hard gewerkt aan het capaciteitsvraagstuk en er zijn al veel gesprekken met het gezag gevoerd om tot een structurele oplossing te komen. We zijn hierbij afhankelijk van het nieuwe kabinet. Ik hoop dat we snel duidelijkheid krijgen of er extra geld beschikbaar komt om extra personeel aan te nemen, want dat is hard nodig! Ondanks de hoge werkdruk en onze capaciteitsproblemen doen we uiteraard geen concessies aan de veiligheid, we doen waar we goed in zijn en zijn er als het erop aankomt."

Ken je iemand die gaat reizen naar een bestemming buiten Schengen? Geef ze de volgende tips:

  • Houd rekening met extra wachttijden;
  • Zorg dat het paspoort nog lang genoeg geldig is, afhankelijk van de bestemming kan het zijn dat deze tot wel 6 maanden na de geplande terugkeerdatum geldig moet zijn;
  • Houd aanwijzingen van de luchthaven in de gaten voor wat betreft inchecktijden;
  • Zorg dat boetes zijn betaald;
  • Indien van toepassing: vul het vrijwillig toestemmingsformulier reizen met een minderjarig kind naar het buitenland in.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant Hille Hillinga en Evert-Jan Daniels