09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Achter de schermen

…bij het aanmeldcentrum Ter Apel

De toestroom van migranten naar Nederland is niet meer op het niveau zoals in de tweede helft van 2015. Toch melden zich dagelijks nog vreemdelingen van over de hele wereld op het aanmeldcentrum Ter Apel om asiel aan te vragen. Asielzoekers worden in eerste instantie opgevangen op een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Op het aanmeldcentrum in Ter Apel en onder andere op de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel-Cranendonck begint vervolgens de asielprocedure. Een proces waarbij veel organisaties en partijen zijn betrokken en samenwerken, zo ook de Koninklijke Marechaussee.

Voor de start van de asielprocedure bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) vindt de identificatie en registratie van de asielzoeker plaats. Dit proces wordt gezamenlijk uitgevoerd door de KMar en de afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie. Vanuit de brigade Oostgrens-Noord zijn er 8 documentspecialisten werkzaam op het aanmeldcentrum Ter Apel, beter bekend als ACTA. Ze controleren de reis- en identiteitsdocumenten van de asielzoekers. Scroll naar beneden kom meer te weten over het werk dat de KMar verricht in het aanmeldcentrum Ter Apel.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant-1 Joyce Rutjes

Documentspecialisten

Politiemedewerkers van de afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) hebben als eerste contact met de asielzoekers. Ze verzorgen de registratie van personalia en doorzoeken onder andere de bagage van de asielzoekers. Reis- en identiteitsdocumenten die de asielzoekers bij zich hebben overhandigt het AVIM aan de marechausseecollega's. De taak van de KMar is om valse of vervalste documenten en look-a-likes te onderkennen. Zo wordt voorkomen dat asielzoekers onder een verkeerde naam of met een vals document worden ingeschreven. Ook worden de valse of vervalste documenten aan het verkeer onttrokken.

Goed, twijfel of fout

De KMar heeft voor de controle van de reis- en identiteitsdocumenten een frontoffice en een backoffice ingericht. De frontoffice controleert de documenten en er vindt ook een face-to-face-controle plaats. Er zijn 3 uitslagen mogelijk: goed, twijfel of fout. Als alles in orde is, gaat de asielzoeker naar de volgende stap in het identificatie- en registratieproces. Bij twijfel of fout verricht de backoffice nader onderzoek. Documenten die de controle niet doorstaan, neemt de KMar in beslag. Er wordt proces-verbaal tegen de houder opgemaakt. De asielzoeker krijgt ook een notitie die een rol kan spelen in volgende stadia van de asielprocedure.

Trends en ontwikkelingen

De KMar-collega's onderhouden vanuit Ter Apel nauw contact met de ID-desks van de KMar én het landelijke Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten, een samenwerkingsverband tussen de KMar en de Nationale Politie. De partijen onderhouden wekelijks contact en organiseren landelijke bijeenkomsten, waar ze hun bevindingen, analyses en ingewonnen informatie op het gebied van identiteitsfraude en documenten delen. Op die manier zijn alle documentspecialisten op de hoogte van de laatste trends  zodat ze hun werk nog beter kunnen uitvoeren.

20 kilometerzone

De werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee in Ter Apel beperken zich niet alleen tot de muren van het aanmeldcentrum. Vanuit het Mobiel Toezicht Veiligheid van de brigade Oostgrens-Noord vinden er regelmatig controles plaats rondom het aanmeldcentrum Ter Apel. De Marechaussee is hiertoe bevoegd omdat Ter Apel gelegen is binnen de 20 kilometerzone vanaf de grens met Duitsland. Tijdens zichtbare en onzichtbare patrouilles let de Marechaussee op verdachte situaties in relatie tot bijvoorbeeld de aankomst van asielzoekers bij het aanmeldcentrum en of daarbij sprake is van mensensmokkel of mensenhandel.