@lgvandenbrink: Deze week in Warschau voor managementboard Frontex. Vooraf gesproken met KMar-personeel over grote veranderingen binnen het agentschap.

Ondanks de winterse omstandigheden op zee zijn in de laatste maanden steeds meer migranten vanuit Libië vertrokken. De migratiedruk blijft hoog aan de Europese buitengrenzen. Deze week nam ik deel aan het managementboard van het Europese agentschap Frontex. We hebben gesproken over de ontwikkelingen en veranderingen.

Het agentschap heeft namelijk een ruimer mandaat gekregen en heeft daardoor meer taken en bevoegdheden. Hierdoor zal Frontex in de komende jaren moeten groeien van 400 tot bijna 1.000 personeelsleden. Dit vraagt om een nieuwe organisatiestructuur, een reorganisatie. In de nieuwe organisatie is iedere hoofdtaak beter belegd bij een verantwoordelijk directeur. Ik ben blij met de voorgestelde organisatiewijziging en van mening dat de nieuwe taken hierdoor beter belegd zijn bij Frontex.

Ook operationeel gaat er veel veranderen. De druk aan de buitengrenzen blijft hoog en vraagt de inzet van alle lidstaten. Samen denken wij na hoe die behoefte kan worden ingevuld met de schaarse mensen en middelen die iedere lidstaat zelf ook in het eigen land hard nodig heeft. Zo stelt bijvoorbeeld de Europese Commissie geld beschikbaar. Lidstaten kunnen hierdoor materieel aanschaffen, dat zij vervolgens wel verplicht zijn in te zetten voor Frontex-operaties. Daarnaast mag het agentschap nu ook zelf schepen en vliegtuigen leasen. Wij als Nederland en dus de KMar bieden het flexibele Border Security Team (BST) aan waarbij wij kunnen opschalen als het nodig is en afschalen als het mogelijk is.

Een andere verandering is de nieuwe gedragscode, ofwel ‘code of conduct’ die we afgestemd hebben. Deze gedragscode is van toepassing op iedere grenswachter die voor Frontex wordt ingezet, dus ook voor jou als KMar-medewerker. Een belangrijk document dat ons helpt om elkaar binnen Europa aan te spreken op gedrag.

Ook nu weer bleek dat de Europese samenwerking een noodzaak is en blijft in deze tijd met blijvende migratiestromen aan de Europese buitengrenzen.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee