08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMarKort

Vernieuwde beleidsvisie onderofficieren

Wapenadjudant Bert van Holst heeft de nieuwe beleidsvisie ‘Rol en positie onderofficieren Koninklijke Marechaussee’ aan Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink aangeboden. De vorige versie dateerde uit 2005. Gelet op de vele ontwikkelingen die de KMar doormaakt en zal doormaken, was het noodzakelijk de beleidsvisie te herzien.

Van de onderofficier wordt verwacht dat hij kan meegroeien in actuele veranderingen als IGO en denkbeelden over het team van de toekomst, maar ook in ontwikkelingen die verder in de toekomst liggen. De vernieuwde visie beschrijft wat er van de onderofficier per niveau wordt verwacht en wat hiervoor nodig is. De beleidsvisie is daarmee een leidraad voor de onderofficier zelf, maar ook voor commandanten. Het legt daarnaast de basis voor de vereiste expertise en dient als referentie voor ontwikkelingen met betrekking tot opleiding, vakmanschap, leiderschap en vorming.

De nieuwe beleidsvisie is te vinden op de intranetpagina van de Wapenadjudant, te bereiken via de pagina van Staf CKMar/Staf.

Geen KMar-detachement naar Vierdaagse Nijmegen

De Koninklijke Marechaussee neemt, net als vorig jaar, ook dit jaar niet in detachementsverband deel aan de Vierdaagse van Nijmegen. De reden voor dit besluit is de aanhoudende operationele druk op de KMar door de toegenomen inzet.

Uiteraard is het voor een ieder wel mogelijk op individuele titel in eigen tijd mee te lopen. Het is niet toegestaan dat individuele lopers een detachement vormen en individuele lopers worden logistiek of facilitair niet ondersteund. In uniform meelopen mag; zowel in VT blauw als het nieuwe OT (geldt voor militairen die dit jaar minimaal 26 jaar zijn of worden).

Commissie Dapperheidonderscheidingen KMar ingesteld

Ruim 60 jaar geleden ontving een KMar-collega voor het laatst een dapperheidsonderscheiding en vanaf nu kan dit weer gebeuren. Sinds 22 februari heeft de Koninklijke Marechaussee namelijk een eigen Commissie Dapperheidsonderscheidingen (CDO KMar) waar collega's voorgedragen kunnen worden.

Iemand voordragen voor een dapperheidsonderscheiding kunt u doen als u vindt dat iemand in een uitzonderlijk moeilijke of gevaarlijke situatie boven zichzelf uitsteeg en meer deed dan je van hem of haar had mogen verwachten (moed, beleid en trouw). Op het selfserviceportal op het intranet van Defensie zijn twee formulieren die u kunt gebruiken voor een voordracht: Dfe 093 (voordracht Dapperheidonderscheiding) en Dfe 094 (voordracht Eerepenning menschlievend hulpbetoon). De COD onderzoekt vervolgens de voordracht en neemt gezamenlijk het besluit om wel of geen onderscheiding toe te kennen. De onderzoekers kijken tot maximaal 10 jaar terug in de archieven van de KMar, dit in verband met de verjaringstermijn die per 1 januari 2017 is ingesteld.

Secretaris-generaal achter de schermen op Schiphol

Onderzoeken naar terreur en zware criminaliteit, maar ook cameratoezicht en analyses van passagiersstromen. Soms is het werk van de Koninklijke Marechaussee zichtbaar, maar vaak speelt het zich volledig achter de schermen af. Secretaris-Generaal Wim Geerts bezocht de KMar op Schiphol.

Elke donderdag bezoekt secretaris-generaal Wim Geerts een defensieonderdeel om meer beeld en geluid te krijgen bij wat er op de werkvloer leeft. Geerts is bijgepraat over de werkwijze van het Landelijk Tactisch Commando en het OPSCENT. Vanuit de OPS-Room, de Real Time Intelligence Desk, het Klantcontactcentrum en met de ruim 3.200 camera’s op Schiphol ondersteunen honderden KMar-medewerkers hun collega's op de luchthaven en op straat. "Fascinerend", vond de SG. "Voor mij vormt dit soort werkbezoeken echt een verdiepingsslag. Het is mooi om te zien hoe toegewijd deze professionals zijn."